Framtidens Lövholmen – en praos betraktelser

Caspar är 14 år och går i åttan. Favoritämnet är matematik, roligaste dataspelet är City of Skylines och intresset går mot samhällsplanering – så en veckas prao hos Tyréns på avdelningen Strategisk samhällsanalys gav möjlighet att få lära sig mer om vad ett jobb inom samhällsbyggnad kan innebära.

FullSizeRenderUnder en vecka i mars praoade Caspar Broryd Lönnegren på avdelningen för Strategisk samhällsanalys på Tyréns. Förutom att vara med i vår vardag (som innebar många kundmöten!) fick Caspar i uppgift att studera nuläget samt komma med förslag på förbättringar för Lövholmen i Liljeholmen, som idag är ett före detta industriområde.

Vi besökte platsen tillsammans, pratade och tog bilder. Vi pratade även med personal på Färgfabriken om utvecklingen i området. Därefter fick Caspar skriva en text om vad han tycker är bra med området idag, vad som är mindre bra och hur han tänker att det kan utformas i framtiden. På utskrivna flygfoton skissade och ritade sedan Caspar upp en ny plan över Lövholmen. Tillsammans med text, foto och skiss satte sedan Caspar ihop en rapport. Redovisningen innehöll bland annat nedan tankar och bilder/skisser:

Lövholmen idag

Det finns många olika fastighetsägare och med det många intressen. Betongfabriken på Lövholmen kommer att flyttas. Marken som fabriken stått på kommer att planeras om till bostäder av de fastighetsägare som köpt marken.

Picture5Picture7

Picture6

Bra saker på Lövholmen:

 • Det finns bussar, tåg och tvärbana inom ett par minuters gå distans.
 • Det finns ett köpcenter (Liljeholmens köpcenter) inom ett par minuters gå distans.
 • Lövholmen ligger väldig centralt.
 • Det finns närliggande caféer, restauranger och en vårdcentral.
 • Det finns en högskola och 2 gymnasium (Stadsmissions gymnasiet och högskolan och Djur gymnasiet).

Inte så bra saker med Lövholmen:

 • Betongfabriken hindrar byggandet av nya byggnader.
 • Fasaderna på många av de äldre byggnaderna är ovårdade och skadade.
 • Det finns många stora parkerings ytor.
 • Eftersom detta varit ett industriellt område så finns det inga lekplatser eller fotboll/basket planer.
 • Det finns en eller två otrygga platser.

Picture1 Picture2

 

 

 

 

 

Otrygghet och dåligt underhållna fasader

Lövholmens framtiden enligt Caspar:

Capture

 • Industrierna har bytts ut till nya bostäder och plats för kontor.
 • Färgfabriken, Färgfabriken Café, Stadsmissionens Gymnasium och Stadsmissionens Högskola blir opåverkade, markerade med gula cirklar.
 • De tomrum som finns har ersatts med gräsytor.
 • En grundskola har satts in.
 • De ovårdade byggnaderna och fasaderna renoveras för bostads- eller kontors-användning.

Caspar gjorde ett starkt intryck på oss, hans otroliga nyfikenhet, skärpa och observationsförmåga gav oss både inspiration och ett härligt bidrag till arbetsmiljön. Att Caspar i framtiden kommer skapa nya värden i vår stadsmiljö är vi helt övertygade om!