Josephine Walbeck Järdving

En praktikants betraktelser – Josephine fick testa sina teorier hos Tyréns

Det är alltid givande för oss att bjuda in praktikanter i vår verksamhet. Den här gången är det Josephine som berättar om sin tid hos oss. Ordet är ditt Josephine!

”Jag heter Josephine Walbeck Järdving och studerar till bebyggelseantikvarie på Göteborgs universitet. Jag valde Tyréns som praktikplats utifrån min önskan att komma till ett stort företag som är delaktiga i viktiga processer, där man kan se resultat av sitt arbete. Under min studietid har jag fått höra att antikvarien kan uppfattas som en bromskloss eller den som sätter käppar i hjulet – på Tyréns har jag känt motsatsen. Här har jag fått vara med och arbeta i ett framåtrullande hjul som är med i samhällsutvecklingen.

Under praktiken har jag fått vara delaktig i projekt tillsammans med min handledare Mikael Hammerman. I början av praktiken var jag med min handledare på möte med stadsantikvarien för en avstämning hur man ska arbeta med kulturmiljöprogrammet för Mölndals stad. Efter mötet har jag varit med och arbetat på kulturmiljöprogrammet genom fotografering, ta fram historik och göra en karaktärisering av bebyggelsen i stadsdelen Åby.

Största tiden av min praktik har jag varit delaktig i kulturmiljöutredning inför kommande detaljplan på Spinneriet i Lindome utanför Göteborg. Det har varit väldigt givande att vara med i detta arbete, då jag under studierna gjort liknade arbete och fick fördjupa mig i hur ett underlag tas fram på riktigt.

Jag har även varit med Ylva Sandin som är konstruktör på Tyréns och arbetar med konstruktionsfrågor i kulturhistoriska byggnader. I detta fall var det masverk på Mariestads domkyrka som skulle undersökas. Inför besöket i Mariestad utförde vi en förstudie genom att besöka olika kyrkor som referensobjekt i Göteborgsområdet; för att undersöka hur man arbetat med liknade problematik. När vi besökte Mariestad fick jag vara med på mötet där de olika involverade parterna diskuterade förslag på den nya konstruktionens utformning. Det var mycket lärorikt för mig att få inblick i hur en sådan process går till, som jag fått läsa om under min utbildning.

Det har varit en väldigt berikande tid för mig, som snart färdigutbildad antikvarie, att ha fått möjligheten att praktisera på Tyréns. Jag har fått en bredare insikt i hur antikvarieyrket ser ut och en positiv förståelse på vad som väntar mig i arbetslivet!”