Samverkan, startups och mer spårbunden trafik

Ambitiösa byggplaner och ett större fokus på social hållbarhet. Jag samlar just nu intryck på den årliga fastighetsmässan Mipim i Cannes.

Jag har hunnit med att lyssna på Stockholmskommunernas ambitiösa mål vad gäller bostadsbyggande. Det är inget nytt. Men det är intressant att se hur de tuffa målen driver på behovet av samverkan. Flera har infrastruktur i fokus och behovet att inom regionen hitta en gemensam lösning för att bygga ut vägar och spårtrafik i takt med att städerna växer.

Stockholm presenterar sig på fastighetsmässan i Cannes.

Stockholm presenterar sig på fastighetsmässan i Cannes.

Förutom bostäder är det infrastruktur som står för de största investeringarna

I Göteborgs monter visas en modell av framtidens Göteborg, som bland annat innehåller ett stort antal bostadsprojekt men också en linbana över älven för att knyta samman de båda sidorna av området som kallas River City eller Älvstaden.

Linbana i framtidens Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholmsmonter lyfter nya start-ups, bland har Cacharge presenterat sin nya innovativa lösning som erbjuder effektiva och lönsamma lösningar för ladd-stolpar – då marknaden för elbilar växer något enormt just nu.

Social hållbarhet fortsätter vara i fokus

Jag har också deltagit i Stockholms stad runda bords-samtal om Hagsätra Rågsved som är utpekat som fokusområde för att utveckla nya stadsdelar med ökad social hållbarhet, bostäder, handel och arbetsplatser. Intressanta diskussioner med nya och befintliga fastighetsägare i området, samordnare av lokala BID-processen samt experter inom samhällsplanering. Nytt ska möta det äldre, och fokus ligger också på de stora naturvärdena i området som ska tas om hand och utnyttjas på bästa sätt.

Mässan fortsätter med många möten. Med mig hem kommer jag att ha både inspiration, ny kunskap och framför allt nya kontakter att samarbeta med. Samverkan är tidskrävande, tålamodsprövande och alldeles, alldeles underbart!