Tobias Robinson

Miljöutredare

Tobias Robinson slutade som konsult på Tyréns i oktober 2016. Tobias är geovetare och har arbetat med mark- och miljöfrågor sedan 1994.