Hållbara sanitetslösningar till Brasilien

Såg ni sista avsnittet av SVT:s Wild Kids? Det förlorande laget, Vargarna, fick tömma sin egen latrin. De spillde en del på marken och var tvugna att försöka samla det bruna äckliga bajset. En tydlig bild av hur skönt det är med en fungerande toalett. Men en vattentoalett är kanske inte ända lösningen på problemet vad man ska göra av det man klämmer ur sig.

Bättre än ingenting. Källa: pixabay.com

Bättre än ingenting. Källa: pixabay.com

Tyréns ingår i en grupp med forskningsinstitut och företag som har beviljats finansiering från Vinnova för ett projekt om innovativ sanitetsteknik och avloppsrening i Brasilien. I gruppen ingår bland andra Stockholm Environment Institute och Sveriges Lantbruksuniversitet. Tanken med projektet är att hitta möjligheter att överföra svensk teknik till Brasilien. Vårt projekt fokuserar på sanitet och avloppsrening kopplat till biogasproduktion och återföring av växtnäring till jordbruksmark och produktiv skogsmark.

Brasilien har en snabbt växande ekonomi men har ett behov av att importera tekniskt kunnande på flera områden. Det kan nog gälla flera länder i Latinamerika. Min granne José , som är handelsattaché för Ecuador, är mycket imponerad av svensk infrastruktur. Särskilt vad gäller vatten och sanitet. Men han är inte så imponerad av våran förmåga att sälja oss själva och vårt kunnande. Vi får se om han har rätt.

Den här delen av projektet går ut på att etablera kontakter på den brasilianska marknaden. Första steget blir ett studiebesök från Brasilien till Sverige. Vi studerar även vilka möjligheter det finns att överföra svenskt kunnande till Brasilien. I nästa fas ska detta kunna utvecklas till konkreta pilotprojekt. Från Tyréns deltar förutom jag själv, Hans Carlsson, som till vardags arbetar med vatten-och avloppsreningsteknik på Tyréns Malmökontor. Brasilienprojektet ligger i samma ämnesområde som Tyréns kartläggning av tekniker för att återföra fosfor från avlopp och avfall till jordbruks- och skogsmark, som vi skrivit om tidigare här på Miljöbloggen.