Miljökonsekvensbeskrivningen i byggskedet?

Att arbeta med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att driva en process som syftar till att integrera miljön i projektet och att dokumentera slutresultatet. MKB:n är ett beslutsunderlag så den som ska fatta beslutet kan göra det med öppna ögon. Man kan tro att beslutsunderlaget kan kastas i papperskorgen när beslutet väl är taget. Men så är det inte med en MKB.

Vi som arbetar med den här frågan vet att det i MKB-dokumentet alltid står saker som är av stor nytta att känna till i detaljplaneringen och i själva byggandet när man vill att projektet ska bli miljömässigt så bra som möjligt. Läser man inte dokumentet riskerar miljöåtgärder som projektet har bestämt att ”tappas bort”. En MKB är därmed högst intressant även efter att beslutet är taget.

För att inte tappa det arbete som redan är gjort kan det var idé att fundera kring några punkter.

  • Utse en miljöansvarig som ska bevaka att miljöhänsyn tas i detaljprojekteringen och i byggandet.
  • Läs miljökonsekvensbeskrivningen när projektet planeras. Se till att föra över miljökraven till nästa skede som ni gör med andra krav.
  • Kommunicera miljöfrågan i projektet! Vad är lätt? Vad är svårt? Våga fråga varandra!
  • Om miljökrav av olika skäl behöver ändras. Tänk på att miljökravet har ett syfte som ska uppfyllas på annat sätt om kravet stryks.

Det händer alltför ofta att det här brister. När projektet väl är byggt visar det sig att det inte alls blev som man tänkt sig. Det är väldigt synd, för det gagnar den som bygger både ekonomiskt och varumärkesmässigt att projektet blir miljöanpassat. Det handlar säkert inte om någon medveten illvilja. Det handlar om okunskap och att man inte mäktar med ytterligare en fråga i ett redan komplext projekt. Men varför ska just miljöfrågan få stryka på foten?

/Åsa Norman