Kvävecertifikat ska minska övergödningen

Naturvårdsverket föreslår certifikat för minskning av kväveutsläpp från reningsverk i rapport 6521 Styrmedel för ökad rening från kommunala reningsverk.

När reningsverket har gjort en åtgärd för att minska kväveutsläpp skapas ett nytt certifikat för varje kilo kväve som minskas. Branschens beting på 3000 ton kväveminskning per år ska utgöra minsta antalet certifikat. Tanken är sedan att denna lägsta nivå ska höjas gradvis. Handel av kvävecertifikat ska kunna ske på en gemensam börs.

I förslaget ingår inte kväveutsläpp från jordbruk och industri, men Naturvårdsverket utesluter inte detta som en framtida utveckling.

Systemet ska enligt Naturvårdsverkets förslag införas 2016.