Soptippen är framtidens gruva

Många har säkert hört talas om gruvbranschens stora avfallsupplag. Man kan ju vända på resonemanget och göra avfallsupplagen till gruvor. Min kollega Sara Johansson på Tyréns i Malmö gästbloggar idag om en spännande teknisk utveckling där Tyréns är med i framkanten:

Landfill mining är en relativt ny rörelse som handlar om att utvinna metaller och andra material från gamla soptippar. Även om mycket återvinns idag har det historiskt sett deponerats väldigt mycket avfall. Både materialet i sig och marken det ligger i, ofta i centrala delar av växande städer, är värdefulla.Vissa studier pekar mot att landfill mining ger stora positiva konsekvenser för klimatet, vilket också är en värdefull aspekt.

Gammal deponi

Gammal deponi. Foto: Sara Johansson

Det finns fortfarande flera hinder som måste övervinnas innan landfill mining kan bli en standardmässig verksamhet. Vem har egentligen intresset att driva utvecklingen av verksamheten, och hur får man ekonomi i att gräva ur gamla soptippar? Och vad säger lagen egentligen om detta?

Tyréns deltar, i samarbete med LTH Teknisk geologi och Rosquist Resurs, i utvecklingen av landfill mining genom att bidra med möjliga framtida prospekteringsmetoder. I en pilotstudie inom forskningsprojektet MaLaGa (Mapping of Landfill structures and Gas migration based on geophysical measurements) kunde t.ex. celler med högt metallinnehåll skiljas tydligt från celler med mer blandat material med hjälp av geofysiska metoder. Intresserade kan läsa mer på MaLaGa.

3D-vy av geofysisk mätdata (IP) som visar på skillnader mellan olika avfallsceller.

3D-vy av geofysisk mätdata (IP) som visar på skillnader mellan olika avfallsceller.

Geofysiska metoder har länge används för prospektering av metaller i naturliga miljöer som berg. Utmaningen i att använda dem för prospektering i gamla soptippar är att deponier är väldigt komplicerade och oförutsägbara miljöer.

Instrument för resistivitets- och IP-mätningar

Instrument för resistivitets- och IP-mätningar. Foto: Sara Johansson.