Vilken miljöfråga är viktigast?

Miljön vill ju alla skydda, men vad är miljö egentligen? Till exempel har jag sett i Stockholms stads solkarta att just mitt hus har ganska bra med solinstrålning. Men samtidigt råkar det ligga i ett så kallat egna hems-område från 1920-talet. Och där får man inte bygglov till något annat än enkupigt tegel på taket. Där har vi alltså två miljöfrågor som krockar med varandra; kulturmiljön mot energieffektivisering.

Så där är det ofta när man skriver MKB också. Miljö är komplicerat och det ena kan försämra för det andra. Ofta är det bevarandefrågor (naturmiljö och kulturmiljö) som kommer i konflikt med utvecklingsfrågor (energieffektivisering, bullerskydd, utbyggd kollektivtrafik och liknande). Det vore ju spännande om detta alltid ledde till nya lösningar där alla frågor kunde kombineras. Gröna tak är ju ett exempel på detta, eller gräsbeklädda spårvägsområden. Men så länge som det inte finns enkupiga, röda solpaneler blir det nog ingen solenergi för mig. (Hoppas de läser detta i Vittinge.)

Källa: Wikipedia

Spårväg i Strasbourg med gräsbeklädnad mot buller. Källa: Wikipedia

Vi miljökonsulter försöker slåss för alla miljöfrågor samtidigt. På Miljöbalksdagarna i mars fick jag lära mig att i många EU-länder prövas olika miljöfrågor för sig under en tillståndsansökan. Alltså luftpåverkan för sig, vatten för sig och så vidare. Då är det nog ändå bättre att göra en samlad värdering som vi gör här.

Eller? Nu skulle jag gärna vilja ha lite inspel från er som läser bloggen; är alla miljöfrågor lika viktiga? Eller ska vi stryka någon?