Nya miljösanktionsavgifter

Ny förordning om miljösanktionsavgifter gäller från och med 1 juli 2012. Förordningen har nummer 2012:259 och ersätter tidigare förordning 1998:950.

Nyheter är bland annat:

Miljösanktionsavgift på 5000 kr för omärkta behållare för ozonnedbrytande ämnen.

Miljösanktionsavgift på 5000 kr för att inte upprätta och föra register på ozonnedbrytande ämnen.

Liknande regler finns sedan tidigare om fluorerade växthusgaser, men omfattar alltså numera även ozonnedbrytande ämnen.

Avgifterna kommer sig av en ny EU-förordning (nummer 1005/2009) som tillkommit för att återhämtningen av ozon-skiktet inte gått så fort som man hoppats. Så sommarens molntäcke kanske inte bara var av ondo…

Dessutom har en ny miljösanktionsavgift (5000 kr) för utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden utan att föra register. Denna avgift bygger på EU-förordning 1107/2009

Lite intressant är det att Naturvårdsverket har konstaterat att rena formaliafel är vanliga vid handläggning av miljösanktionsavgiftsärenden. Handläggare på tillsynsmyndigheten kan till exempel skriva fel organisationsnummer eller delger fel person beslutet.  Här finns alltså utrymme för enkla förbättringar.

Läs mer på:

http://www.naturvardsverket.se/Start/Lagar-och-styrning/Artiklar-Tillsynsnytt/2012/Ny-forordning-om-miljosanktionsavgifter/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:SV:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:SV:PDF