Hållbarhet, vad är det?

Det är lätt att fastna i vardagens gnet för att leverera PM och ritningar till sina kunder. Ibland måste man också lyfta blicken och ta tag i de mer diffusa begreppen. En av mina nyaste kolleger, Nicklas Magnusson försöker reda ut vad ”Hållbarhet” egentligen betyder:

Med begrepp såsom hållbar hälsa (Karolinska Institutet), hållbar frihet (DN 7/7-12), hållbar bilism (Miljöaktuellt 5/8-10), hållbar euro (SVD 26/3-13) och hållbar kärnkraft (SVT 15/4-11) snurrar det onekligen många hållbarhetsbegrepp där ute i etern och jag kan inte låta bli att undra om vår samtid är hållbarismens paradigm. Kul och nödvändigt, naturligtvis, enligt devisen att all (hållbarhets-)publicitet är bra publicitet, samtidigt som jag tycker att det finns något spretande över allt det här; något ovisst. I synnerhet gällande det definitiva i ordet ”hållbar”, till skillnad från ”hållbarare”, och att det får mig att fundera över vad som egentligen menas. Kanske är det så att alla hållbarhetsbegrepp kan upplevas som lite kluriga och diffusa på grund av den rådande och i sig ganska svårgreppbara definitionen av Hållbar utveckling som myntades av Brundtlandkommissionen 1987? (En hållbar utveckling är ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”).

Vad som är säkert är att Johan Rockström (chef för Stockholm Resilience Center och nyligen utsedd till Sveriges miljömäktigaste för andra året i rad) tillsammans med sina forskarkolleger i en ny artikel i Nature skriver att det behövs  en ny definition av Hållbar utveckling eftersom den rådande enligt dem är föråldrad och inte återspeglar verkligheten på ett korrekt sätt – den kan rent av motarbeta de framgångar som utvecklingsländer nått de senaste decennierna. De menar att huvudprioriteringarna måste vara att besegra fattigdomen och samtidigt skydda jordens livsuppehållande system när man talar om hållbar utveckling och målen för att nå dit.

Den traditionella bilden av hållbar utveckling. Källa: Wikipedia

Den traditionella bilden av hållbar utveckling. Källa: Wikipedia

Den traditionella bilden för den hållbara utvecklingen,som visas på bilden här, behöver enligt författarna ändras. Eller som medförfattaren Dr. Priya Shyamsundar uttrycker det: ”As the global population increases towards eight billion people sustainable development should be seen as an economy serving society within Earth’s life support system, not as three pillars”.

Sex mål – i kombination med planetära ”must-haves” – har satts upp av författarna:

  • Thriving lives and livelihoods,
  • Sustainable food security,
  • Secure sustainable water,
  • Universal clean energies,
  • Healthy and productive ecosystems, och
  • Governance for sustainable societies.

Under respektive mål finns uppdaterade och utvecklade riktlinjer kopplade till Millennieutvecklingsmålen. Kärnan, enligt medförfattaren Dr. Mark Stafford Smith, är att målen för en hållbar utveckling verkligen leder till hållbarhet, och då behöver länken mellan fattigdomsbekämpning och den globala övergången till en hållbar livsstil bli tydligare.

Mer om deras arbete går att läsa här: http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/3-27-2013-redefining-sustainable-development.html