Visualisering vindkraft

Kan teknik från spelvärlden hjälpa oss att skapa samsyn kring vindkraft

Det har nog inte undgått någon att det pågår en boom vad gäller den gröna omställningen – inte minst i Norra Norrland som genomgår vad som kan liknas vid en ny industriell revolution. Det innebär fler arbetstillfällen men det uppstår även diskussioner kring frågor som markanvändning, hänsyn till naturen och andra intressen. Det är ett pussel som skall läggas och inte minst kommuniceras mot olika parter.

Går det att med hjälp av visualiseringslösningar av vindkraftsparker skapa en bättre dialog och samsyn kring de vanligaste frågorna om vindkraft? Jag har bjudit in Anna Linder, visualiseringsexpert på Tyrens för att få hennes syn på saken.

Visualisering av vindkraftsparker – av Anna Linder

Det är oftast uppskattat av både allmänheten, beställare och myndigheter att visuellt kunna se var vindkraftsparken ska placeras och hur det kommer att se ut. Visualiseringslösningar underlättar kommunikationen och skapar samsyn om vart vindkraftsparker kan placeras för minsta möjliga påverkan. Det går att visualisera projekt på flera olika sätt exempelvis genom fotomontage, 3D – visualisering och andra tekniker. Materialet används i allt från dokument, presentationer, på webbsidor och inte minst som stöd på samråd med myndigheter och allmänhet.

Tekniker för visualisering

Fotomontagen skapar vi utifrån foton tagna med drönare. Vindkraftsparken monteras in i befintlig miljö i fotot och på så sätt blir en fotorealistisk upplevelse av vindkraftsparken från en specifik fotopunkt. Fotografering på den tilltänkta platsen kan ske både i marknivå och från luften.

Presentationsmodeller är en 3D-modell som innehåller befintligheter och den tilltänka vindkraftsparken och visar på vindkraftsparken i sitt sammanhang. I presentationsmodellen kan man således navigera runt för att kunna titta på vindkraftsparken från olika ställen. Det ger en mer dynamisk upplevelse där man inte så statiskt behöver titta från just en fotopunkt – utan i presentationsmodellen går det att ta sig precis vart man vill.

Presentationsmodellerna bygger vi med hjälp av kraftfull spelteknik vilket gör det möjligt att lägga in olika typer av data och att redogöra för en geografiskt stor yta. I vissa vindkraftsprojekt har man valt att lägga in redan byggda eller andra tilltänkta vindkraftsanläggningar för att visa på distansen dem emellan. Ur 3D – modellerna kan vi ta ut ytterligare bild- och filmmaterial för kommunikationssyften. Sol- och skuggstudier är också något som efterfrågas i de här sammanhangen och kan göras i 3D eller i fotomontagen. Finns behovet kan man effektivt, med samma 3D-modell som utgångspunkt, även simulera anläggningens uppbyggnad över tid.

En annan teknik vi använder för att skapa förståelse för projekten är interaktiva 3D-kartor för webbsidor. Med hjälp av kartdata genereras en markmodell med skog, byggnader och andra befintligheter. Detta kombineras med 3D – underlag som exempelvis en vindkraftspark, byggnader och vägar. Resultatet blir en webbaserad, interaktiv karta som sedan kan fyllas med projektets specifika information i form av bilder, textdokument, filmer, kartor, länkar till hemsidor etc. Dessa representeras i kartan av olika symboler som är klickbara. I kartan kan användaren navigera runt genom att röra på musen och klicka för att hoppa mellan vypunkter samt klicka in sig på de symboler man är intresserad av. Den interaktiva webbkartan blir en plats att samla och tillgängliggöra projektets information på ett tydligt och visuellt inspirerande sätt.

Samråd och kommunikation

Just nu ser vi en växande efterfrågan på visualiseringar från sol-och vindkraftsprojekt. Det handlar oftast om fotomontage att både använda i tillståndsansökan mot myndigheter, att lägga upp på projekthemsidor och i material till samrådsmöten. Med en presentationsmodell i 3D skapas en förståelse för närboende och andra intressenter att uppleva vindkraftsparken innan den byggs. Det blir väldigt tydligt vilken nytta som visualiseringarna gör när vi möter både beställaren och allmänheten på samråden.

Med nya insikter kan vi spetsa vårat erbjudande och vidareutveckla konceptet med visualisering av vindkraft ännu mer. Det är så lärorikt och intressant att få vara med och träffa allmänheten och våra beställare på dessa samråd. Min upplevelse är att 3D – modellen ger en förståelse som inte går att uppnå med bilder, kartor och text.

Med hjälp av vår visualiseringsmotor går det att skräddarsy presentationsmodellerna till att innehålla den funktionalitet och data som beställaren tycker är relevant i det specifika projektet. Exempelvis kan det efterfrågas att decibelvärdesgränser visas i 3D-modellen. I andra fall vill man lägga till knappar i vyfönstret för att kunna tända och släcka olika element i 3D-modellen. Det kan också handla om sol- skuggstudier eller nattmontage med signalljus på vindturbinerna. Vi ser att våra beställare blir mer och mer kreativa i sina önskemål att visuellt förklara sina tilltänkta projekt och det är inspirerande att på ett innovativt sätt försöka uppfylla dessa önskemål.

Sandras summering

Skräddarsydda visualiseringslösningar av vindkraftsparker kan vara en del i att skapa en bättre dialog och samsyn kring de vanligaste frågorna om vindkraft. Genom att använda teknik från spelvärlden kan vi effektivt kommunicera och förmedla komplexa projekt – det ska bli spännande att följa Tyrens och Annas arbete med detta!

 

Anna Linder

Anna Linder
Visualiserare
anna.linder@tyrens.se

Läs mer:
Klimatförbättrad betong för vindkraftsfundment 
Biologisk mångfald vid vindkraftsparker
Vinkraftspark Stöllsäterberget
Vindkraft | Tyréns (tyrens.se)