Illustration koldioxiduppfångning

Potentialen i koldioxidinfångning

Klimatkrisen är inte längre en avlägsen framtidsvision; den är här och nu. Extrema väderhändelser påminner oss ständigt om den akuta situationen. Som en engagerad aktör i att kartlägga företags utsläpp och rapportera enligt GHG-protokollet arbetar jag med att föreslå effektiva åtgärder för att minimera dessa utsläpp.

Den generella strategin är att fokusera på de områden där vi kan göra störst skillnad, samtidigt som mindre utsläppskällor inkluderas för att motverka problematiken i sin helhet. Ur ett samhällsperspektiv har vi hittills fokuserat på fossila utsläpp, men det är viktigt att komma ihåg att koldioxidutsläpp är skadliga oavsett om de är fossila eller biogena. De fossila utsläppen måste fasas ut helt, medan de biogena kan ha en roll i vår hållbara framtid om de nyttjas till smarta och effektiva tillämpningar.

  • Fossila utsläpp: Förbränning av kol, olja, naturgas etc., samt förbränning av produkter som innehåller dessa.
  • Biogena Utsläpp: Förbränning av biologiskt material, bioolja, biodrivmedel, fasta biobränslen etc.

Nästa steg: minimera alla utsläpp

För att verkligen påverka klimatförändringarna måste vi minimera alla koldioxidutsläpp så långt det bara går. Vi står nu på tröskeln till innovativa tekniska lösningar som kan förändra framtiden till det bättre. En sådan kombination är koldioxidinfångning och -lagring (CCS) samt koldioxidinfångning och -användning (CCU). Innan vi applicerar dessa teknikområden, är det kritiskt att vi först och främst minskar mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären. Genom att göra det minskar vi även behovet av att fånga och lagra koldioxid senare.

CCS och CCU: vad betyder det?

Koldioxidinfångning och -lagring (CCS) innebär att koldioxid fångas upp från stora punktkällor, som kraftverk och industriella anläggningar, och lagras djupt under jord för att förhindra att den når atmosfären. Koldioxidinfångning och -utnyttjande (CCU) handlar om att använda den infångade koldioxiden som råmaterial i olika industriella processer, såsom produktion av syntetiska bränslen, byggmaterial och kemikalier. På Tyréns utvecklar vi verktyget CCUSImpact för att visualisera och analysera påverkan av dessa processer ur ett livscykelperspektiv, för att maximera nyttan av denna tekniska revolution.

Teknikområdet är under utveckling och många företag efterfrågar stöd för att förstå och kunna ta beslut om möjliga investeringar framåt. Jag, och vi på Tyréns, vill vara med och driva på omställningen till fossilfritt och med nettonoll i sikte tar vi vidare kliv. CCUSImpact är en del av vårat interna innovationsprogram med ambitionen att hjälpa våra kunder forma välgrundade beslut så att vi tillsammans säkerställer största möjliga nytta när samhället gör sig redo för denna nya tekniska reform.

BECCS: dubbel vinst

Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) är ett teknikområde som kombinerar bioenergi med koldioxidinfångning och -lagring. Genom att använda biomassa som bränsle och fånga upp den koldioxid som genereras, kan BECCS resultera i negativa utsläpp. Detta innebär att vi tar bort mer koldioxid från atmosfären än vi släpper ut, vilket är ett avgörande steg mot att motverka klimatförändringarna.

Avfallsförbränning och CCS

Avfallsförbränning genererar både fossila och biogena utsläpp, men genom att kombinera denna process med CCS kan vi fånga upp och lagra koldioxiden som släpps ut. Detta minskar inte bara mängden växthusgaser i atmosfären, utan hjälper också till att hantera avfallsproblematiken på ett mer hållbart sätt.

Sveriges nya strategi för biogen koldioxidinfångning

Fossilfritt Sverige har nyligen lanserat en strategi för biogen koldioxidinfångning, med målet att skala upp användningen av BECCS och andra teknikska lösningar. Strategin betonar vikten av att integrera koldioxidinfångning i hela värdekedjan för bioenergi och avfallsförbränning, samt att skapa incitament för företag att investera i dessa teknologier.

Slutsats

CCS och CCU erbjuder fantastiska möjligheter att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Genom att kombinera dessa teknologier med strategier för att minska utsläppen vid källan, kan vi ta stora steg mot en hållbar framtid. Sveriges nya strategi för biogen koldioxidinfångning är ett viktigt steg i rätt riktning, och med rätt investeringar och politiska åtgärder kan vi se till att CCS och CCU blir centrala i vår kamp mot den globala uppvärmningen. Tillsammans kan vi skydda vår planet för framtida generationer.