Sandra Birgersson Roberts

Avdelningschef & Affärsutvecklare
sandra.birgerssonroberts@tyrens.se

Avdelningschefen och affärsutvecklaren Sandra Roberts har 20 års erfarenhet av att jobba med miljöfrågor inom bygg/anläggningsbranschen och samhällsbyggande. De senaste åren har varit inriktade på att utveckla arbetssätt med hänsyn tagen till samspelet mellan omvärldskrav, miljölagstiftning, affärsstrategier och teknikutveckling.