Group of people whitewater rafting

Att bygga team – Vi ska vilja göra detta igen

I mitt förra inlägg delade Andreas med sig av sina tips och erfarenheter avseende kommunikation, framförallt med fokus på vår relation med beställaren. Det är viktigt att bygga en god relation med beställaren för att underlätta samarbetet men det som jag nog tycker är allra roligast i min uppdragsledarroll är att bygga team, team som jobbar mot ett och samma mål för att kunna leverera det vi har lovat att göra.

I ett sådant team kan ofta beställaren ha en roll men jag tänker kanske framför allt på våra team av projektörer, teknikansvariga, controllers, planerare, datasamordnare, specialister, projekteringsledare, kvalitetsansvariga och arbetsmiljöspecialister som alla krävs för att vi ska kunna leverera det vi lovat.

Jag fick frågan vid ett tillfälle om vad jag skulle ge för råd till en ny kollega som vill utvecklas i en roll som uppdragsledare? Jag har svårt att sätta fingret på precis vad det är som gör att ett uppdragsteam fungerar och medverkar till ett lyckat uppdrag. I några kommande inlägg tänkte jag bjuda på ett antal citat som jag har fått med mig genom åren och som jag ofta plockar upp ur mitt minne när jag behöver påminna mig om vad det är som gör att det blir bra. Det första i raden har fokus på teamet.

Vi ska vilja göra detta igen

Jag har haft förmånen att få arbeta med ett av Göteborgs största infrastrukturprojekt genom tiderna, Västlänken, i många år. Redan 2012 inledde Tyréns, i konsortie med COWI, arbetet med att ta fram de delar av järnvägsplanen och systemhandlingen som omfattade Station Centralen, alltså Västlänkens nordligaste station som är placerad strax norr om Göteborg Central.

Vi hade med oss Tfip och Metro Arkitekter som underkonsulter och tillsammans skulle vi bygga ett team som skulle designa något som få av oss hade erfarenheter av, en station placerad mitt i en trafiktät knutpunkt i centrala Göteborg. Och det handlade inte bara om utformningen. Nog så svårt var det att hitta ett sätt att få stationen, stor som en supertanker, på plats i den lösa Göteborgsleran.

Vi var ett team som inte hade jobbat tillsammans innan. Och vi kom in i uppdraget med olika kompetenser, personligheter och erfarenheter. Det skulle krävas en del arbete för att få det här gänget att jobba ihop som ett team.

Vi startade upp uppdraget med att ta fram tydliga mål för vad det var vi skulle leverera men också framgångsfaktorer för hur vi skulle ta oss dit. Det var viktigt för Annika Bergholtz och mig som drev uppdraget ihop att arbetet med att ta fram målen skulle vara något som teamet gjorde gemensamt. Vid ett av våra arbetsmöten sa en av uppdragsmedlemmarna att det bästa betyget vore väl att vi inte vill sluta att jobba tillsammans när vi har slutlevererat; att vi ska vilja göra detta igen.

Just det fick bli vårt huvudmål för vårt samarbete.

För att konkretisera målet identifierade vi framgångsfaktorerna

  • vi ska tycka om varandra
  • prestigelöshet
  • fungerande intern samordning
  • stolthet över vad vi åstadkommit.

Vi som jobbade ihop med Station Centralen såg fram emot att få jobba med ett av Göteborgs häftigaste infrastrukturuppdrag och vi gick in i uppdraget med förväntan och också en hel del upprymdhet. Men vi visste också att vi skulle stöta på utmaningar på vägen och att det skulle komma dagar då samarbetet skavde, kanske på grund av stress eller på grund av att vi hade olika åsikter kring vad som skulle prioriteras. I sådana situationer var det otroligt nyttigt att plocka upp den där bilden av att vi, när vi hade tryckt på Send för slutleveransen, skulle stå med känslan av lättnad men också att vi inte riktigt ville att det skulle vara slut. Att vi hade blivit ett gäng som vilken dag som helst skulle göra om uppdraget på samma sätt.

Tillsammans i samma båt

Jag tänker ofta på det där citatet ”vi ska vilja göra detta igen” och hur det i sin enkelhet blir mitt rättesnöre i alla möjliga samarbeten. Kan vi skapa en kultur i uppdragen som gör att vi vill fortsätta att jobba ihop, oavsett om det handlar om att gå ut på afterwork tillsammans, skapa tydlighet i organisation och förutsättningar, vara nåbara för varandra eller hantera problem snabbt, så har vi med stor sannolikhet haft roligt på jobbet samtidigt som vi levererat produkter med god kvalitet.

Men hur gick då med det där gänget i uppdraget station Centralen, nådde vi vårt mål?
Ansvarig arkitekt i teamet, Claes R Janson, gjorde vid ett tillfälle en snabb skiss och den blev en klockren illustration av vårt team. Hela JPSH3 (som var benämningen på vårt deluppdrag) sitter i en båt i full fart på väg ner i en fors. Någon pekar ut riktningen, de flesta är glada, någon är sjösjuk men blev omhändertagen av en snäll kollega och framförallt sitter vi i samma båt.

Även om stationen inte är invigd så har vi ju faktiskt slutlevererat just det skedet. Vi har visserligen inte fått tillfälle att jobba i precis samma konstellation igen men när vi ses konstaterar att vi var ett riktigt gott team och nog skulle vi kunna tänka oss att göra det där igen. För när slutleveransen gick iväg var vi väldigt stolta över vad vi hade åstadkommit.