Tillgänglighet, Samverkan och Verkstad

De tre saker som jag tar med mig från förra veckans Transportforum i Linköping är Tillgänglighet, Samverkan och Verkstad. Förutom att träffa alla gamla vänner och lära känna nya såklart. Transportforum är och förblir en av de viktigaste träffpunkterna för oss som jobbar med mobilitet i olika former.

Jag gillade verkligen att höra Trafikverket prata om arbetet och innehållet i det inriktningsunderlag som de lämnade över till regeringen precis innan konferensen. Trafikverket pekar tydligt ut ”tillgängligheten” som den största utmaningen för att nå de transportpolitiska målen. Samtidigt pekar de även ut ”tillgängligheten” som det viktigaste verktyget för att nå de transportpolitiska målen. Det behövs en tät och funktionsblandad bebyggelse som ger en bra grund för kollektivtrafik, cykel och gång och fyrstegsprincipen ska vara grundläggande.

Detta kräver en tätare och mer funktionell samverkan mellan de olika aktörerna som är involverade i svensk samhällsplanering. Samverkan pekas ut som en mycket viktig byggsten när effekter av minskad användning av biodrivmedel och en avstannande takt för elektrifieringen av fordonsflottan börjar märkas. Nivån på Trafikverkets tidigare tilldelade medel kommer inte räcka i framtiden eftersom stora pågående projekt äter upp hela den summan. Det resterande behöver läggas på underhåll av järnväg och väg som ligger långt efter önskad nivå.

Det tredje är återkommande från alla tidigare Transportforum jag har varit på och det är känslan att nu måste det bli verkstad. Mer verkstad! Mitt första Transportforum var runt 2010 så det börjar verkligen bli dags. Visst är det viktigt att forska vidare på vissa saker och pilottesta olika lösningar. Det håller jag med om. Men inte inom allt. Jag ser mängder med forskning och pilotprojekt som har gjorts många gånger om och som ger samma resultat. Det behövs inte. Var leder det oss? Saker som testas i en pilot bör skalas upp och implementeras om det fungerar eller ändras eller läggas ner om det inte fungerar. Jag tror vi behöver se över vårt ekosystem kring FOI (forskning och innovation) i Sverige så att vi verkligen skalar upp och implementerar det som fungerar. Jag hjälper gärna till. Då får vi bäst effekt för våra skattepengar och med allra största sannolikhet så kommer vi få en bättre och hållbarare tillgänglighet!