Vi har redan 15-minutersstäder i Sverige men det märks inte!

Vad har det att göra med målet om ett transporteffektivt samhälle?

För att nå våra nationella utsläppsmål så lyfter expertmyndigheter såsom Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten tydligt fram att vi behöver ytterligare insatser för att öka andelen förnybara bränslen, ökad energieffektivitet genom omställning av fordonsparken och en övergång till ett mer transporteffektivt samhälle. Jag tänkte fördjupa mig i det sistnämnda, ett transporteffektivt samhälle.

Jag, och många med mig, tror att en övergång till ett mer transporteffektivt samhälle är ett måste på lång sikt. Om vi ställer om hela fordonsflottan så den blir elektrifierad och biobränsledriven så kommer effektiviseringar ändå vara nödvändiga. Detta utifrån flera parametrar.

  • De resurser som krävs för att producera batterier, biobränslen och metall är ändliga och klimatpåverkan på livscykelnivå för en elbil är fortfarande påtagliga.
  • Utrymmet i städer prioriteras mer och mer för människor istället för bilar. Detta är en tydlig trend runt om i världen. Vi ser att fler och fler städer tar beslut i den riktningen.
  • Investeringsmöjligheterna att bygga nya stora infrastrukturobjekt för biltrafik minskar markant i Sverige. Det som finns är upplåst i några väldigt stora och kostnadskrävande projekt.

En viktig byggsten i övergången mot ett mer transporteffektivt samhälle är det som kallas 15-minutersstaden. Definitionen är, enkelt beskriven, att det ska vara möjligt att nå daglig service (arbetslpatser, shopping, vård, skola, fritidsaktiviteter) inom 15 minuter med gång, cykel eller kollektivtrafik. Många städer i Europa och Sverige vill omvandla sina städer till 15-minutersstäder. Det är något som ligger högt upp på debattagendan.

Nu har vi sett i flera, av varandra oberoende, analyser att många av våra städer redan är 15-minuters städer.

Min kollega, Jonas Hedlund, analyserade data från 7 miljarder resor som genomfördes under 2023 i samarbete med Telia Crowd Insights och kom fram till att nästan 60 procent av dessa kunde göras med cykel under 15 minuter.

SCB analyserade hur stor möjlighet alla som bor i Sverige och har en anställning i Sverige har att cykla till sitt jobb inom 15 minuter. Nästan 1,2 miljoner av dessa personer kunde göra det. Det motsvarar ungefär en tredjedel av alla anställda i hela Sverige!

Tillsammans med Dagens Industri tar vi varje år fram Sveriges bästa mobilitetsstad. I år analyserade vi Sveriges 35 största städer och la extra fokus på tillgänglighet. Tillgänglighet utifrån samma definition som 15-minutersstaden. För att kolla det använde vi en av våra innovationer, Lägesväljaren. Resultatet blev…ja, gissa själva. Sveriges 35 största städer har redan väldigt bra tillgänglighet och tätorterna passar in i 15-minutersstadens definition.

Vilka som blev Sveriges bästa mobilitetsstad 2024? Det blev Stockholm som toppade listan följt av Göteborg och Lund. Grattis Stockholm!

Okej. Då vet vi att vi behöver få ett transporteffektivt samhälle, att det hänger ihop med 15-minutersstadens fördelar, att nästan två tredjedelar av alla resor i hela Sverige gick att göra under 15 minuter med cykel och att vi har väldigt många städer i Sverige som redan idag är 15-minutersstäder.

Varför ändras inte våra resvanor snabbare, trots att förutsättningarna finns?

Varför ser vi då inte en snabbare förändring? Jo, för att 15-minutersstaden måste också användas på det sättet den är tänkt och det sker inte idag. Alla handlar inte på den närmaste affären eftersom det kanske finns ett större utbud och billigare varor på en externhandelsplats som är byggd för bilburna kunder. Alla barn och ungdomar går inte i den närmaste skolan eftersom det fira skolvalet öppnar upp oanade möjligheter för elever att välja vilken skola som helst, var som helst. Alla barn och ungdomar utövar inte sin idrott på den närmaste idrottsanläggningen eftersom vissa idrottsförbund tycker att barnen ska få möta nya lag i matcher och tävlingar från andra delar av regionen.

Det här är några exempel på faktorer som påverkar varför svenska reser som de gör. Om vi vill att 15-minutersstaden verkligen ska användas och leda mot ett mer transporteffektivt samhälle måste vi jobba med allt detta. Det räcker inte att bygga och planera rätt.

Vi måste engagera alla delar av samhället utifrån vårt tydliga behov av att skapa ett mer transporteffektivt samhälle!

Det är vår mission och det borde vara allas.