Daniel Nilsson

Kulturgeograf
daniel.nilsson@tyrens.se

Som kulturgeograf är Daniel intresserad av hur människan planerat och format olika landskap över tid till vad de är idag. Än mer intressant blir det att fråga sig vad de värden och berättelser som landskapet bär på betyder för människor och hur de kan tas tillvara för framtiden.