Less is Less – för klimatet

Infrastruktur- och byggsektorn står för över 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Hur kan Tyréns kulturmiljökompetens göra skillnad i klimatarbetet?

Min kollega Anna Carver är byggnadsantikvarie och har gått Tyréns interna klimatakademi. Jag passade på att ställa några frågor till henne.

Varför ville du gå utbildningen?

Klimatfrågan måste bli en del av allt byggande. Jag ville få mer kunskap om hur jag, utifrån mitt yrke, kan bidra ännu mer till en hållbar omställning.

Tillvaratagande och återanvändning befintlig bebyggelse har tidigare i denna blogg lyfts fram som en självklar väg i omställningen. Och det har du arbetat med i över tjugo år. Fick du några nya perspektiv eller insikter vad gäller din roll som antikvarie?

Precis – på ett sätt är vi redan klimatkonsulter och vi skulle kanske våga vara mer framåt när det gäller det. Det mest klimatsmarta huset är det som redan står där. Men hur övertygar vi kunden? Vi behöver visa att det finns pengar att tjäna och spara på klimatsmarta val och en långsiktig förvaltning. Det gäller att skapa insikter om att det finns sätt att kombinera klimatnytta med en bra affär. Kan vi exempelvis hjälpa kunden att re-branda befintlig bebyggelse med små eller inga fysiska ingrepp?.

Finns det inte redan en mängd olika krav och certifieringar för hållbart byggande?

Ja, och det är bra. Men de är i huvudsak fokuserade på nybyggnation eller byggnader i driftfas. Systemen behöver bli bättre på att integrera befintligheter för att kunna ge en rättvis bild av klimatpåverkan. För det är ju inte klimatsmart att bygga ens ett passivhus, om man rev ett befintligt hus för att kunna uppföra det nya huset. Den stora frågan är hur vi sammantaget kan få ner våra koldioxidutsläpp, och då måste modellerna återspegla de viktigaste och mest avgörande valen. Det är viktigt att modellerna belönar rätt åtgärder, vilket oftast handlar om att spara och bevara.

Som en del i min utbildning inom Tyréns Klimatakademi ville jag därför hitta ett sätt att räkna på inneboende koldioxidekvivalenter i befintlig bebyggelse, hur stora utsläpp motsvarar en befintlig byggnad? Jag har skapat ett verktyg där vi kan räkna ut det. Verktyget är baserat på schablonvärden och kan förfinas och utvecklas. Jag hoppas att det kan vara början på att vi framöver blir bättre på att synliggöra aktörer som verkligen tar sitt klimatansvar genom att helt enkelt göra så lite som möjligt – less is less.

Ett stort tack till Anna som tog sig tid att svara på mina frågor. 

Läs mer om Tyréns Klimatakademi:

Dags att inkludera klimatomställningen vid markvärdering – Hållbarhetsbloggen (tyrens.se)

Klimatrevolutionen är här och samhällsbyggnadssektorns risker och affärsmöjligheter är enorma – Hållbarhetsbloggen (tyrens.se)

 

Kvarteret Medicinaren i Huddinge. Att våga ta tillvara det befintliga byggnaderna och stärka inneboende kvalitéer är kanske det viktigaste sättet att reducera klimatpåverkan.

Kvarteret Medicinaren i Huddinge. Att våga ta tillvara det befintliga byggnaderna och stärka inneboende kvalitéer är kanske det viktigaste sättet att reducera klimatpåverkan.