Resurssnåla byggnader = Innovationspotential

Människor behöver byggnader. Jag har haft anledning att tänka på ämnet resurssnåla byggnader kopplat till innovation. Det här inlägget är ett axplock och är tänkt att ge gödning åt hjärnans synapser så att idéer ska gro och blomma ut när alla träffas igen och kan diskutera efter semestern.

De tre horisonterna vid förändring

Det händer mycket just nu inom ämnet hållbara byggnader: Nya material, digitala verktyg, 3D-prining.  Som en illustration och tankemodell av förändring kan man använda de tre horisonterna: Nutid => övergång => Framtid.

Horisonterna går att använda även för innovation. På många sätt är byggbranschen i fasen övergång med en hel del allmänt kaos och mycket idéer. Och vad som kommer ut ur kaoset kommer vara framtiden. Övergångsfasen är ett lysande tillfälle att ta täten om man är listig och därmed skapa den framtid man vill ha.

Av allt som finns och händer idag inom ämnet byggnader. Vad kommer vara bestående i framtiden? Vilka metoder ska vi bli bäst på och leda inom? Vi som konsulter behöver följa (och skapa) trender och anpassa oss till vad kunder behöver. Och ibland ta en del risker.

Det är en lågoddsare att framtiden fortsätter vara komplex. Vi behöver utveckla metoder för val och utvärdering l i stort och smått. Vi kan välja alternativ inom enskilda byggnader men också mellan byggnader. Allt för att optimera resurssnålhet tänker jag.

Hållbara byggnader är mer än man tror

På Linkedin finns mycket. I ett inlägg hittar jag en tankeväckande bild (som jag kopierat nedan). Den visar resultatet av en enkät bland vänner.  Bilden visar vad vännerna tror att hållbara byggnader är (vänster) och vad skribenten anser att hållbara byggnader handlar om. Mycket mer alltså. Kika på listan och se om du missat något.

Resurssnålhet är mycket. Resurssnålhet kan handla om smart renovering, kompakta lösningar, återbruk (såklart) delade utrymmen, förnybar energi. Den som kikar på inlägget ser också en intressant diskussion som problematiserar vissa delar. Här ser jag ytterligare bevis på att världen behöver konsultens hjälp att göra avvägningar. Plats för smarta helt nya metoder alltså, eller läge att implementera något smart som redan finns och har potential att skapa mer värde.

Problem (innovationspotential) finns det gott om

När det inte är deppigt är det roligt att leta problem. Många har faktiskt sammanställt diverse problem och hinder för allt möjligt. Jag hittade ett intressant examensarbete från KTH.

Tidigt i rapporten refererar författaren till Fossilfritt Sveriges slutsatser där en av slutsatserna är :

  • Beställarna vill få fler alternativ med lägre klimatpåverkan presenterade för sig av byggare

Roligt att få vara kreativ! Kunderna vill välja bland olika. Även om det hänt mycket sedan 2018 så finns det fortfarande utrymme för att ta fram alternativ oftare tycker jag. Bra beslutsunderlag för kloka slutsatser i komplexa frågeställningar är guld värt. Det är väl det vi konsulter borde vara bäst på? Var behöver vi smarta(re) verktyg för att ta fram och utvärdera alternativ kopplat till resurssnåla byggnader?  Var är det svårt? Vad skulle ni vilja göra om det bara var enklare?

Vidare står det i rapporten att det finns kompetensklyftor mellan skeden och saknas bra rutiner för erfarenhetsåterföring. Det finns inget bra sätt att se hur beslut i ett skede påverkar nästa. Här behöver vi också innovationer tänker jag. Det finns massor av projektstyrningsverktyg. Kan man inte någon av dessa verktyg  så man ser kopplingar framåt i processen med fokus på resurssnålhet?

Det händer inte alltför sällan att mina kolleger som har workshops för att identifiera klimatåtgärder får ett gäng av förslagen strukna antingen för att det är för tidigt eller försent (!). Borde inte branschen kunna bättre? Om vi ser att fel beslut tagits i tidigare skede borde vi väl inte göra samma fel igen i nästa projekt?

Sammanfattning

När jag funderar på vad jag vill ha sagt med detta inlägg tror jag nedan tre punkter passar bra. Här finns potential att innovera.

  1. Ta chansen att ta täten när det är osäkert. Våga satsa och var med och skapa framtiden.
  2. Fundera på vilka verktyg som saknas för att på bästa sätt skapa resurssnåla byggnader utifrån olika kriterier.
  3. Hur kan vi uppnå visionen att alltid göra nya fel och inte upprepa samma fel många gånger?

Ha en härlig sommar!