Det finns inga misslyckanden. Tappa inte sugen.

Som coach har jag nu deltagit i ett antal av Tyréns pitchevent. Det finns en del erfarenheter och lärdomar att ta till sig. Här är några.

På pitcheventet får våra duktiga idégivare i fröprogram redovisa potentialen i sin idé för Tyréns drakar. Drakarna består av en bunt väl utvalda chefer. (Tänk att få  kalla chefer för drakar! ). Alla idégivare hoppas såklart få Go och vidare finansiering för sin idé i ett nästa steg.

Tappa inte sugen

Inte alla idégivare får positiva besked. Drakarna kan vara hårda i sin bedömning av vad som ska gå vidare. Och när jag varit coach för en idé som får nej är det så klart tråkigt. Jag vill ju att den idé jag arbetat med länge, verkligen ska ha blivit så bra att den får gå vidare. Idégivaren är ansvarig men coachen är den som ska ge förutsättningar för att lyckas. Men att få nej ska inte vara ett misslyckande. Det ska vara en lärdom. Lättare sagt än gjort men ändå rätt.

Bra citat att tänka på: “Failure is not the opposite of success, it’s part of success.” (tillskrivs Arianna Huffington).

Min favorit är annars: ”It’s not how you fail. It´s how you bounce back” (Okänd)

Lärdomar

Några lärdomar för mig att ta vidare till kommande idéer och som alla som jobbar med nya idéer och innovationer i olika sammanhang kan fundera på.

  1. Tydliggöra till idiotins gräns: Vad är det vi säljer egentligen? Hur tjänar vi som företag pengar på idén? Det låter självklart att det ska framgå men det är ibland förvånansvärt svårt att få fram. Idén kan lösa viktiga problem men det ligger utanför företagets verksamhet. 
  2. Vem bryr sig om problemet? Tyréns vill skapa hållbara lösningar men måste också kunna sälja den till kund. En idé kan lösa jätteviktiga problem globalt. Men lokalt finns inget problem. Typ: Vatten är billigt. Att lägga pengar på minskad förbrukning är inte lönsamt. Det finns då inget incitament för kunden att välja något annat än en standardlösning. Hur ska vi konsulter sälja in “nymodigheter” som är bra på längre sikt?
  3. Problemanalys är superviktigt. Ju mer man tänkt på problemet brett och djupt innan den går in i fröprogrammet desto bättre. Om man verkligen benat i problembeskrivningen så finns det flera olika lösningar att testa och det är lättare att komma fram till något säljbart i slutet.  , 

Innovera mera cirkulärt

Ett område med många idéer men svårigheter att hitta riktigt bra affärsmässiga innovationer är cirkularitet och kretslopp. Jag skulle vilja att det var lång kö av kunder in till Tyréns (ja ja ännu bättre om alla andra konsulter också har kö) som vill veta allt om hur de kretsloppsanpassar sina olika system. Ett önskeläge skulle vara att kunna minimera både input och output avseende energi, vatten och avfall, vid byggande och vid renovering, av byggnader och anläggningar. Här uppmanar jag alla som känner sig hågade att bidra med flera idéer.

På´t igen

Ny vecka och dags att ta nya tag. De idéer som fick nej från drakarna har alla möjligheter att vässa idén och söka nya pengar till fröprogrammet. Jag tänker vara beredd i egenskap av coach. Idégivaren gör jobbet men jag ska ge de bästa förutsättningarna och stödet jag kan.