Världsmiljödagen med fokus biologisk mångfald

Idag är det världsmiljödagen med fokus på biologisk mångfald. Min kollega Mårten Karlsson har fått pengar till ett spännande projekt som kan vara en kugge i att behålla och utveckla naturmiljö. Projektet har gått igenom Tyréns Innovationsprocess och har nu fått pengar för vidare utveckling. Tjäna pengar på att utveckla naturvärden – me like.

Jag passar också på att upprepa tipset om Exempelbanken på Trafikverket med exempel på hur man kan arbeta med ekologiska samband i ett stort infrastrukturprojekt.

Ha en fortsatt trevlig världsmiljödag och en trevlig nationaldag. Nationaldagen kan med fördel firas ute i naturen.

Över till min kollega Mårten Karlsson som är miljöutredare:

Ända sedan 1972 firas världsmiljödagen varje år 5 juni. I år är temat biologisk mångfald. Utöver att frågan om biologisk mångfald på senare år har fått större medial uppmärksamhet, har Tyréns noterat att biologisk mångfald fått större genomslag i samhällsplaneringen. Sedan 2014 finns en svensk standard på plats för hur naturvärde ska bedömas, och de senaste 10 åren har olika verktyg för analys av arters rörelser och spridning i landskapet fått ett brett genomslag i både kommunal planering och infrastrukturprojekt.

Den metodutveckling som skett på senare tid för att arbeta med biologisk mångfald är i högsta grad välkommen, men i många fall är det inte tillräckligt för att säkerställa vare sig en effektiv planprocess, minimerad påverkan eller hög lönsamhet för investerare. Detta beror på att frågan kring biologisk mångfald är så starkt kopplat till platser och ytor i landskapet, och att man inte kan flytta eller återskapa dessa naturvärden hur som helst (i vissa fall inte alls). I många fall är enda sättet att visa hänsyn till biologisk mångfald, att helt enkelt undvika att exploatera vissa områden, i andra fall går det att nå samexistens även på naturens villkor. Idag har vi planlagstiftning som betonar exploateringsintressen och miljölagstiftning som betonar bevarandeintressen. Sedan kort tid tillbaka har vi även globala hållbarhetsmål, som både bejakar ekonomiskt tillväxt (mål 8), som ska vara hållbar (mål 13) och inte har för stor påverkan på ekosystem och biologisk mångfald (mål 15).

En ”grön due diligence”

Är det möjligt att hitta en rimlig kompromiss mellan dessa, även i den lokala svenska samhällsplaneringen? Vår syn på saken är att det går alldeles utmärkt att göra goda affärer utan att exploatera höga naturvärden med rik biologisk mångfald, och att dessa frågor i många fall går hand i hand. Att försöka exploatera mark med höga naturvärden kan nämligen bli både dyrt och frustrerande, då befintlig lagstiftning kan kräva flertalet utredningar, som i slutändan kan medföra både dyra begränsningar och skyddsåtgärder. Och dessa situationer i många fall sker i onödan. Eftersom naturvärden alltid är knutna till platser, så är de ofta lätta att identifiera i tidigt skede, och ekonomiska och planmässiga risker kopplade till naturvärden kan bedömas.

Varför slösa pengar på att utreda möjligheterna att exploatera höga naturvärden när du kan tjäna mer på att undvika exploatering helt?

Då Tyréns är ett stiftelseägt bolag som varje år delar ut ett antal miljoner till forskning för bättre samhällen, har vi fått chans att sjösätta ett utvecklingsprojekt för att identifiera och riskbedöma naturvärden redan vid köp och sälj av fastigheter, en slags ”grön due diligence”. På så sätt vill Tyréns åstadkomma ytterligare samhällsnytta i en relativt ny och svår fråga för samhällsplaneringens aktörer, helt i linje med de globala målen: minskad påverkan på biologisk mångfald, snabbare effektivare planprocess och affärsnytta för våra kunder. Så varför slösa pengar på att utreda möjligheterna att exploatera höga naturvärden, när man kan tjäna mera pengar på att undvika dem?

Vill du veta mer? Hör av dig till miljöutredare Mårten Karlsson påTyréns.