Mats Svensson

Mats har bred kunskap inom hela geoområdet – allt från geotekniska och geofysiska fältundersökningar via hydrogeologi till sanering av förorenad mark.

Expertkunnandet finns inom geofysiska undersökningsmetoder, särskilt seismik för bestämning av geodynamiska parametrar.

Mats är projektledare för Formas- och Tyrénsfinansierade FoU-projektet ”Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar”

Mats var 2008-2012 ansvarig för FoU-projektet MaLaGa, som genom användning av geofysiska mätmetoder i 3D har huvudtemat ”We make the landfill transparent”, med en budget på ca 4 miljoner kr.

Mats är projektledare för Formas- och Tyrénsfinansierade FoU-projektet ”Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar” med en budget på 8 milj kr 2013-2016.


12

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg