Det personliga mötet ger inspiration och utveckling

Efter några intensiva veckor på resande fot, fylld med personliga möten av många olika slag och på flera olika platser i Europa närmar jag mig hemmaplan. Vad har mötena gett mig? Räcker det inte med det digitala? Nej, det finns så mycket mer att hämta i det personliga mötet.

BIGs VIP-möte i Stockholm

På BIGs VIP-möte i Stockholm lär jag av flera av landets doktorander inom geoteknik, och blir uppdaterad på vilket fokus forskningen har just nu i Sverige. Mest spännande är att sättningsdata förutseende insamlade under bygget av Götatunneln i Göteborg, tillsammans med Chalmers avancerade jordmodeller, i FEM-beräkningar kommer att resultera i klassiska diagram à la handboken Bygg, för snabb bedömning av tidsberoende effekter vid schakt i lös lera. Förväntan är att vi inte lika ofta som idag ska behöva utföra tidsödande FEM-beräkningar.

I de föredömligt väl tilltagna pauserna minglar jag med landets alla geoteknikprofessorer och flera av Trafikverkets geoteknikspecialister. Knyter nya kontakter och fördjupar tidigare bekantskaper. I diskussionen i samband med Skanskas presentation av ”Effektivisering av projektering för grundläggning av brobanepelare” där vårt GeoBIM-koncept för effektiv och kvalitetssäkrande informationshantering är en del av föreslagen prebafstrategi för att bygga nya stambanor billigare än med traditionell projekterings- och byggprocess, bidrar jag med klargörande om hur snabbfotad man blir om man har god ordning och reda på sina data. Och får härligt smånickande bifall från auditoriet.

Möte med kollegor i Bulgarien

I Sofia, i Bulgarien, möter vi under några dagar för första gången fysiskt våra geokollegor där. Syftet är att lyfta samarbetsförmågan några nivåer över enbart det digitala Teams-mötandet. Och som det lyfter. Tveksamheter och osäkerhet byts mot tillit och klargöranden. Vilka program använder ni? Hur räknar ni? Vad heter dina barn? Hur funkar det med dagis här? Har ni också PX. En geolog är ibland en ingenjör. Hur har ni lyckats så bra med de här slitsmurarna? Och kring vattenpipan i den ljumma Sofianatten den där onsdagskvällen stärktes banden ytterligare.

Near Surface Geoscience-konferens i Edingburgh

I Edinburgh på Near Surface Geoscience-konferensen träffar jag stora delar av världens geofysikelit. Under dagarna presenterar vi state of the art-forskning och utveckling för varandra, i tre parallella sessioner. Det är tydligt att Off shore-vind är det nya svarta för olja- och gas-jättarna. Det spånas idéer om nya samarbeten, och i redan pågående gemensamma projekt planerar vi för nästa steg. Och min presentation av vår nyligen utvecklade plattform ”GeoBIM i Teams” väcker stort intresse. Till och med så stort att den efterföljande presentationen inleds med en ursäkt om att de på samma tema inte har kommit alls lika långt som föregående team. Och det är precis så vetenskap och teknik utvecklas och kunskap delas. Genom att möta varandra, vara transparanta, dela med sig och lära och inspireras av varandra.

I utställningen diskuterar jag programvaror för geomodellering med en av de stora leverantörerna av projekteringsverktyg, och konstaterar att IFC-formatet fortfarande inte förmår att få med sig några geotekniska egenskaper mer än geometrin då de skickas vidare till CAD-programmen. Kommer det någonsin att bli verklighet? undrar jag i ett ögonblick av uppgivenhet. Dessutom försökte jag få dem att förstå att det inte är vägmodellen som behöver komma in i geomodellerings- och geofysikprogrammen. Det är tvärtom, om geomodeller och visualisering av geofysiska profiler inte når in i CAD-programmen finns de inte på riktigt. Det kvarstår uppenbart utmaningar innan det blir verklighet. Än mer fantastiskt att vi då i vårt GeoBIM i Teams kan utföra just de övningarna.

På kvällen, runt bordet i den otippat lika ljumma skotska natten, är vi minst femton olika nationaliteter som samlas, åter middag, dricker vin och berättar dråpligheter från misslyckade fältarbeten, framgångsrika geofysiska inversmodelleringar och hur olika finansiering av forskning och utveckling fungerar i olika länder – Sydafrika, Finland, Grekland, Danmark, Sverige osv. Extra roligt är det att de seismikdata som vi bidrog till att samla in då vi på Tyréns Geoteknik undersökte inför Varbergstunneln fortfarande används för att göra unika framsteg inom området passiva seismikmätningar. Av forskare utbildad i Uppsala, med ursprung på Balkan och nu verksam i vårt östra grannland. Vid mätningarna var han doktorand i vårt gemensamma TRUST-projekt där vi samtidigt påbörjade utvecklingen av GeoBIM-databasen.

På vilket sätt bidrar alla dessa möten till den dagliga verksamheten för en geoteknisk konsult? Kunskapsinsamling. Inspiration. Bekräftelse. En känsla av tillhörighet, en känsla av att vi är med i matchen. Och det allra viktigaste – jag vet vem som vet, om någon kollega undrar om något.

Läs mer om Geoteknik