GeoBIM nu i Teams – geoteknisk digital transformation på riktigt

Att innovera och utveckla har inom alla områden och branscher en gemensam nämnare. Det enkla är den tekniska utvecklingen. Även om den kan vara nog så svår. Det riktig svåra är att få det som har utvecklats att börja användas. På Tyréns har vi under tio år utvecklat GeoBIM-konceptet utan att få det att helt lyfta på bred front. Med den nya plattformen GeoBIM i Teams ser det ut att hända.

Med visionen att kunna samla och tillgängliggöra all geotekniskt relaterad information i ett och samma verktyg har vi nu på Tyréns systematiskt och lyhört utvecklat vårt sk GeoBIM-koncept sedan 2012. Utvecklingsgruppen, den innersta kärnan, de finansiärer som har satsat utvecklingsmedel, internationella artikelgranskare m fl är helt övertygade om att vi sedan länge har en väl fungerande webbaserad plattform, www.geobim.se på plats. Trots det har användandet inte alls fått den genomslagskraft som det finns potential för. Analysen är tydlig. Det huvudsakliga skälet är att plattformen för det dagliga geotekniska hantverket har ansetts vara för krånglig att använda. Inte bara den sedvanliga oviljan att lämna sitt sedan länge invanda arbetssätt. Utvecklingsgruppen har heller inte lyckats förmedla nyttan tillräckligt tydligt.

Tillbaka till ritbordet. Lesson learned. Bryt ihop och kom igen. Vad är väl tio års utvecklingsarbete. Det måste vara tydligt för användaren att hon får en belöning momentant – ett arbetsmoment går snabbare, en supersnygg visualisering, något som gör att vardagen förenklas här och nu, att vi skapar ett större värde för vår uppdragsgivare. Det är vad en ny plattform måste kunna erbjuda medarbetaren.

Med pandemin lärde vi känna Microsoft 365 Teams och nyfikna medarbetare började testa dess gränser. Kanske kan vi lyfta in all smart geoteknisk funktionalitet som vi har utvecklat i Teams i stället? Ett verktyg som alla medarbetare nu använder, som inte känns som ännu ett nytt verktyg.

Efter ett gediget utvecklingsarbete, pilottestande och efter att verkligen ha utmanat Teams har vi nu en plattform framme där mycket av det vardagliga geotekniska hantverket är automatiserat, nya kvalitetssäkringar har implmenterats och några för branschen revolutionerande funktioner är på plats.

Just nu är vi mitt inne i en omfattande breddutbildning av Tyréns alla geotekniker, där alla får lära sig att använda plattformen GeoBIM i Teams. Och vi ser redan att den flyger! Här är några av medarbetarnas kommentarer.

– Det är så sjukt att man kan koppla ihop allting på detta vis. Jag tycker det är väldigt fint. Och det är ju som ni säger också, det underlättar ju att man kan ha det i Teams-grupperna och inte behöva hoppa in igen i ett nytt forum eller ett nytt program. Jag tycker det är väldigt bra!

– Jag önskar att jag haft tillgång till det lite tidigare i ett projekt som jag avslutade nyligen för det hade varit perfekt just med osäkerhetsmodellen för bergnivå. Det kom verkligen upp, kunden undrade om man kunde ta fram det på ett bättre sätt.

– Börjar direkt spinna igång idéer. Det här var väldigt bra.

– Känns som att vi kommer ha stor nytta av det här i projekten, just att man får allting samlat på ett ställe gör att man underlättar något oerhört faktiskt. Jag är väldigt taggad på att sätta igång och arbeta på detta sättet, absolut.

– Jag tycker det är sjukt kul det här, det är riktigt spännande. Det känns som att man öppnar en dörr till en oändlig värld.

I höst jobbar vi in disciplinen Förorenad mark i samma plattform. 2024 kommer Berg och Grundvatten ombord.

And the best is yet to come!