En cykel på gata

Det är inte så långt, det borde gå fint att cykla

Ungefär sex av tio resor i Sverige är så korta att de kan genomföras till fots eller med cykel på en kvart. Det vet vi efter att i samarbete med Telia Company har mätt reslängder från sju miljarder resor som genomfördes under hela 2023. Det ger nya möjligheter att påverka trafikens utsläpp men också att förstå femtonminutersstaden.

Läs rapporten Reslängder i Sverige som Tyréns har gjort i samarbete med Telia Company AB.

Därför är reslängder viktigt att förstå

Transportsektorns klimatutsläpp består av tre delar:

  1. Hur många kilometer vi reser
  2. Hur mycket energi det går åt till varje kilometer
  3. Det fossila innehållet i den energin.

Multipliceras dessa tre så får vi utsläppen. Det känns därför glädjande att vi nu i ett samarbete med Telia kan bidra med ett svar till den första av punkterna. Men också bidra med lite inspel till de andra två.

Så gjorde vi

Det finns flera sätt att ta reda på hur långa resor är i Sverige. Antingen får man fråga och det är var som också görs i resvaneundersökningar eller så får man gissa utifrån exempelvis var folk bor och har sina arbetsplatser eller hur mycket bränsle som säljs.

Resvaneundersökningar är inte bara dyra utan respondenterna glömmer ofta helt enkelt bort de små resorna som utgjorde gårdagen och kommer mest ihåg att de var på jobbet en vända. Med mobilmastdata skapas helt nya förutsättningar att förstå varifrån och vart vi reser och när. I samarbete med Telias och deras tjänst Telia Crowd insighs kunde vi titta på allt resande de hade sparat under 2023, sju miljarder resor eller 20 miljoner resor per dag. Helt anonymiserat såklart.

Lite resultat

Resultatet visar att nästan sex av tio resor är fyra kilometer eller kortare, de skulle därför kunna genomföras på femton minuter eller mindre. Och detta är viktigt vetande eftersom den hetaste planeringstrenden nu, femtonminutersstaden, handlar om att ha service nära, alltså om förutsättningar för ett femtonminutersliv. Men vad vi för första gången med vår studie kan visa är var femtonmintersstaden finns som utfall, det vill säga var i Sverige resor är korta och var de är långa. Och vad vi kan se är att det skiljer sig åt i Sverige. På landsbygden och i pendlingskommuner är resor generellt sett längre än i större städer men det skiljer  sig också åt mellan städer.

Andelen resor per reslängd. Diagrammet är ackumulerat, vilket innebär att om du följer den horisontella linjen från 5 km finner du att den möter diagramlinjen på 62 procent. Det betyder att 62 procent av alla resor är 5 km eller kortare.

Andelen resor per reslängd. Diagrammet är ackumulerat, vilket innebär att om du följer den horisontella linjen från 5 km finner du att den möter diagramlinjen på 62 procent. Det betyder att 62 procent av alla resor är 5 km eller kortare. Vidare är 72 procent av alla resor är kortare än 8 km, det vill säga 30 minuter i lugnt takt på cykel.

Varför det finns skillnader i reslängder mellan Sverigs städer har vi inte haft möjlighet att fördjupa oss i än, men det vore minst sagt snopet för oss samhällsplanerare om olika planeringspraktiker eller utbud av service inte skulle ge olika utfall i stadens resor. Och vi hoppas att vår studie kan vara ett bidrag till att bättre förstå detta.

Diagram över andelen resor som är fyra kilometer eller kortare i Sverigs större städer.

Andelen resor som är fyra kilometer eller kortare i Sverigs större städer.

Det är också viktigt att förstå att även om de långa resorna är i minoritet så står de för 90 procent av de tillryggalagda kilometrarna.

De andra två punkterna

Men vad finns det då att säga om energianvändningen i varje kilometer och det fossila innehållet i dessa?

Jo, desto kortare resor är, desto större är sannolikheten att den som reser väljer att gå eller att cykla. Det gäller även i den andra änden: Den som ska resa långt väljer mer ofta tåget eller flyget. Så korta resor släpper inte bara ut mindre för att de är korta, utan också för att det kommer att gå åt mindre energi per kilometer och dessutom energi som de flesta av oss ändå vill bli av med. Att fler går eller cyklar ger också trevligare städer där trafiken tar upp mindre plats.

Studien ger också ett litet bidrag till omställningen till elektrifiering. Vi kan visa att det är en mycket liten del av alla resor som är så långa att de inte kan ske fram och tillbaka på en laddning, en mycket liten del. Jag tror därför inte att vi någonsin behöver publika laddplatser vid varenda affär eller gympahall.

Vill du läsa mer om denna unika studie så kan du läsa rapporten Reslängder i Sverige.