Trygghetsbygget – att lyfta kommunikationen från 2D till 3D

Linda Tholence har bjudit in Sofie Jönsson som gästbloggare. Sofie är arkitekt på Tyréns och idégivare till innovationen Trygghetsbygget.

Trygghet är en viktig aspekt när vi bygger framtidens samhällen. Att bygga bort skymda hörn och istället skapa mötesplatser som känns välkomnande är kanske viktigare nu än någonsin tidigare. Men framförallt är förankringen och dialogen med de boende A och O för att kunna skapa störst värde. Detta är vad innovationsprojektet Trygghetsbygget är sprunget ur.

Som arkitekt och konsult på ett samhällsbyggnadsföretag har också vi ett ansvar att inom vår yrkesroll att göra vad vi kan vad gäller trygghetsförebyggande åtgärder för att pusha en utveckling åt rätt håll. Baserat på vår kunskap och expertis kan vi skapa rumsliga förutsättningar för trygga boendemiljöer och bidra till ett tryggare samhälle. Synliga entréer och befolkade stråk är några faktorer som ger bra förutsättningar för en tryggare bostadsmiljö.

Med hjälp av dagens avancerade digitala verktyg kan vi lyfta kommunikationen från 2D till 3D och öka förståelsen bland berörda parter. Att kommunicera genom ritningar när mottagaren inte läser ritningar dagligdags är att otillgängliggöra information. Genom att kommunicera via bilder skapar vi en gemensam och jämställd bas för samtalet. Då kan vi på riktigt låta de boende vara med på banan och känna ägandeskap för sitt område. Samtidigt får vi ett evidensbaserat underlag för hur vi ska jobba vidare med ombyggnation för området.

De digitala verktygen kan även hjälpa oss med att förbereda, samla, sammanställa och sortera resultatet. Med hjälp av verktyget Trygghetsbygget kan vi jobba med trygghetsplan, digital dialog, visualisering och uppföljning i våra uppdrag på ett lättförståeligt och engagerat sätt med målet att genom detta skapa mervärde för så väl boende, projektledare och fastighetsägare. Vi brinner verkligen för att i nära samarbeten få jobba med dessa frågor – och känslan av att få göra skillnad är det finaste som finns.

Sofie Jönsson
Arkitekt
sofie.jonsson@tyréns.se

Läs mer:
Lilla återbruksskolan
Arkitektur | Tyréns (tyrens.se)