Prisutdelning när lag TurRetur gick vidare i innovationstävlingen om framtidens avfallshantering.

Stadsutveckling i Malmö tävlar i finalen om framtidens avfallshantering!

I samarbete med Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad och MKB Fastighets AB utlyste Malmö stad, Sveriges lantbruksuniversitet SLU Alnarp och VA SYD en nationell innovationstävling för framtidens avfallshantering. Avdelningen Stadsutveckling i Malmö fick nys om tävlingen när den utlystes i våras och beslutade oss för att vara med.

Uppdraget innefattade att med hög innovationsgrad hitta lösningar på hur avfallshantering kan integreras i den täta staden. Med vår breda kompetens inom avdelningen insåg vi snabbt hur utmanande uppgiften faktiskt var. Komplexiteten krävde att tekniska lösningar kombinerades med människans vardagliga behov samtidigt som en ekonomisk genomförbarhet och anpassning till stadens andra system krävdes.

För att testa vår samarbetsförmåga hade vi en tvåtimmars workshop – väl förberedda att vi som grupp skulle vara både effektiva och kreativa – för att se vad vi innovativt kunde skapa tillsammans. Workshopen blev för oss ett konkret, roligt och tydligt exempel på ”samspel, öppenhet och nyfikenhet”.

Först efter workshopen beslöt vi att satsa den tid som krävdes för att bearbeta och knyta samman allas kreativitet. I Etapp 1 togs tre posters fram med illustrationer som tillsammans med text kommunicerade vår övergripande idé – Tur&Retur.

Så här presenterade vi vårt lag i tävlingsinlämningen:

”Lag Tur&Retur kombinerar erfarenhet av strategisk och praktiskt arbete inom stadsbyggnad och avfallshantering, gestaltning och fastighetsutveckling. Idégenereringen under innovationsprocessen har gjorts av civilingenjör, planerare, landskapsarkitekt, samhällsgeograf och lantmätare i samarbete. Förslaget har förädlats och paketerats av civilingenjör med avfallsexpertis och landskapsarkitekt med stadsrumsexpertis.”

Några veckor efter inlämning nominerades vi till fortsättning av innovationstävlingen. Juryn skrev exempelvis i sitt utlåtande:

Juryn anser att detta är ett genomtänkt system för avfallshantering som är förankrat i en kvartersmiljö. Innovativt förslag som utmanar tanken om miljörummet och flyttar det till gatumiljön på ett yteffektivt sätt”

Vi på stadsutvecklingsavdelningen här på Tyréns ser detta som ett kvitto på att det lönar sig att kombinera olika infallsvinklar och väga dem mot varandra. Genom att lyfta blicken från våra egna yrkesområden kan man hitta nya innovativa lösningar som i allra högsta grad bidrar till att framtidens städer anpassas efter människans behov!

Vårt förslag Tur&Retur är ett av tre bidrag som på måndag den 4/7 kommer presenteras i Almedalen. Sofia Öreberg kommer vara på plats i Öresundshuset klockan 08.00 och berätta om vårt förslag. Håll tummarna för att Lag Tur&Retur då även utses som vinnare!

Länk till seminariet i Almedalen