Jenny Rüter

Landskapsarkitekt

Jenny Rüter är landskapsarkitekt och arbetar med gestaltning och projektering av utemiljöer - från lekplatser och parker till torg och gatumiljöer. Hon är utbildad på SLU i Alnarp och har tidigare jobbat med både landskapsanalyser, vindkraftsplanering och trädgårdar. Jenny jobbar inte längre kvar på Tyréns.