Tyréns vid VIND2023

Spaningar från VIND2023

Här är jag nu, tillbaka i Sundsvall efter två intensiva dagar i Stockholm på VIND2023, Nordens största årliga sammankomst för aktörer inom den svenska vindkraftsbranschen. Evenemanget, organiserat av Svensk Vindenergi, samlade nyckelpersoner från politik, myndigheter och näringsliv för att dela sina perspektiv och insikter om vindkraftens roll i den pågående energiomställningen.

En mötesplats för idéer och visioner utforskas

Under dessa dagar diskuterades frågor om hållbarhet i värdekedjan, effektivare tillståndsprocesser och ett större ansvar för elsystemet. Det var verkligen en mötesplats där idéer och visioner om framtidens energiförsörjning delades och utforskades. Jag har fått större insikt i vilka utmaningar som måste hanteras för att säkerställa en smidig övergång till framtidens hållbara energilösningar. Som avdelningschef och affärsutvecklare på Tyréns har jag förmånen att få jobba tillsammans med flera experter i organisationen. Utifrån intrycken från mässan kommer vi att tillsammans nu under hösten och nästa år fokusera ännu mer på att utveckla arbetet inom följande områden:

  • Biologisk mångfald i vindkraftsparker
    Tillsammans med kunder ska Tyréns biologer och hållberhetsexperter utforska hur vi kan få med perspektivet ännu tidigare i våra processer för att möjliggöra att vindkraftsparker bidrar positivt till biologisk mångfald. Framåt kommer sannolikt verktyg som Science Based Targets och CLIMB vara en viktig del för att ytterligare stärka detta engagemang.
  • Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
    Energiomställningen skapar nya arbetstillfällen, och vi måste maximera potentialen utan att konkurrera om kompetens. Genom samverkan mellan våra divisioner och teknikområden har vi på Tyréns rätt förutsättningar att möta de nya arbetstillfällen som skapas.
  • Hållbarhet i värdekedjan
    Även om branschen tagit steg mot att bidra positivt till biologisk mångfald är min spaning att vi kan ta snabbare kliv kopplat till klimatkrav för att minska påverkan under byggskedet. Entreprenörerna har till stor del redan kunskapen, teknikerna och materialen som krävs för att reducera klimatpåverkan i byggskedet men det krävs också att branschen ställer rätt krav vid upphandling. Här kan vi på Tyréns definitivt bidra kunskapshöjande utifrån våra erfarenheter som samhällsbyggare.

Sammanfattningsvis var VIND2023 en inspirerande upplevelse, och jag ser fram emot att omsätta alla insikter jag fått i konkreta åtgärder inom Tyréns för en mer hållbar och förnybar energiframtid. Tillsammans kan vi göra skillnad och driva fram positiva förändringar i vår bransch. Följ gärna med mig på denna resan där jag kommer att fortsätta utforska detta ämne tillsammans med olika experter från Tyréns på vår blogg.