50 saker som skapat dagens globala ekonomi

Om jag skulle be er nämna några företeelser som varit viktiga för dagens globala ekonomi, skulle ni då nämna den standardiserade fartygscontainern? Själv visste jag inte att den var standardiserad även om jag sett otaliga containrar stå staplade på stora ytor. Utvecklingen av containern beskrivs i ett avsnitt av BBCs pod ”50 things that made the modern economy”.   Är du det minsta intresserad av hur världen och historien hänger ihop så ska du lyssna. Avsnitten är föredömligt korta. De beskriver fenomen tillsammans med människans verklighet och man får en bättre förståelse av hur de påverkat samhället. Andra avsnitt handlar om Iphone, glödlampan, Kompilatorn (som en smart lat kvinna uppfann), banksystemet…

Parallell till stadsplanering

Det är så himla intressant att försöka se paralleller mellan olika delar av människors verklighet. Stadsplanering är så komplext att det ibland kan vara smart att se om man kan lära sig något av någon annan bransch. Och överhuvudtaget tycker jag alla ska försöka förstå alla andra som har en annan verklighetsbild.

Innan containern blev standard var lastningen av fartyg ett tidsödande och väldigt farligt arbete. Det fanns folk och kranar överallt runt och i fartyget för att lasta banankartonger och alla möjliga varor så bra som möjligt. Den som drev på utvecklingen av en ny typ av container var en affärsman utan koppling till fartygsbranschen men med stor koppling till bra affärer. När containern började användas var det ändå trögt att få det lönsamt. Det var vanligt med protester från hamnarbetare som var rädda att förlora sitt jobb. Användandet tog fart när amerikanska försvaret behövde ha effektiv logistik för utrustning till Vietnam. Idag används containern över hela jordklotet. Standardiseringen har gjort att last- och lossningstiderna och priserna på fartygstransporter har minskat avsevärt.

Kopplingen till social hållbarhet är stark genom de förbättringar av arbetsmiljö containern inneburit. Men det har också inneburit försämringar genom, åtminstone på kort sikt, högre arbetslöshet hos hamnarbetare som blev utan jobb. Den ekologiska hållbarheten har troligen försämrats genom att långväga transporter sjunkit i pris och därmed ökat på koldioxidutsläppen och försurningen. Den ekonomiska hållbarheten har troligen förbättrats genom att länder långt borta kan sälja sina varor över hela jordklotet. Säkert är att standardiseringen påverkat oss alla i mycket hög utsträckning.

Efter flera avsnitt blir det väldigt tydligt att standardisering och möjlighet att upprepa samma koncept flera gånger varit viktigt för att ett fenomen ska spridas över världen.

Standardiseringen i stadsplanering

Men standardisering i stadsplaneringen är väl konstigt? Varje plats är ju unik. Frågan om hur vi ska bygga billiga bostäder utan att samtidigt sänka kraven är högaktuell i stadsplaneringen. Ingen har något riktigt svar ännu. Och standardisering är något som diskuteras även här.  Vissa vill förorda standardmodeller av byggnader för att få en effektiv byggprocess medan andra  kräver platsanpassad utformning för att få en bra stadsmiljö. Det finns en poäng med båda argumenten. Det är dyrt att uppfinna hjulet varje gång men samtidigt vidrigt om det byggs exakt likadant överallt. Kanske ska vi istället tänka friare kring vad som är standardisering.

Det är inte alltför sällan det är helt andra branscher och kompetenser som driver den innovation som sedan tar över världen. Kanske är det inte stadsbyggnadsbranschen som lyckas få fram en byggmetod som både är standardiserad och anpassningsbar utan någon helt annan bransch. Kanske är det 3d-skrivarbranschen som tar fram en användbar metod att 3d-printa hus. Det finns ju dessutom redan som prototyper i flera versioner  . Smartphone-branschen kanske transformerar sitt erbjudande så det passar stadsbyggnadsbranschen. Erbjudandet som idag består av att man kan välja utifrån tusentals appar och plocka ihop till en egen mix kanske kan bli ett smart modulsystem, platsanpassat utifrån lokala behov. Eller så är det helt enkelt den befintliga byggbranschen som inser vidden av en innovation någon annanstans och utvecklar den på bästa sätt. Framtiden är spännande.

Decode

Inom Decode arbetar vi tvärdisciplinärt just för att kunna vara innovativa och arbeta med människor som ser det vi är vana med, på ett annorlunda sätt. Kanske är det en filosof som löser problemen med delaktighet i planeringsprocessen. Konstigare saker har hänt.

Slutligen rekommenderar jag er (igen) att  lyssna på BBCs pod ”50 things that made the modern economy”. Och återkom gärna om ni får bra idéer kopplade till stadsplaneringen.