Hus

Du kan påverka till det bättre!

Oavsett vilken roll du har i ett byggprojekt så kan du påverka. Som beställare, entreprenör, konsult eller någon annan funktion – du kan verkligen påverka! Jag har under senaste året stött på en uppfattning hos flera att det är svårt att påverka och att det kan kännas lönlöst att försöka. Men här vill jag påstå annat.

Vi börjar med ett enkelt exempel som jag känner till väl från min sida av branschen. En konstruktör säger att det är lönlöst, att det inte går att påverka då det handlar om beställarens vilja och vad de efterfrågar. Jag tycker det finns två svar på den frågan:

1. Det första är att även fast det är en helt vanlig dimensionering så går det att påverka mycket. Med hjälp av dina beräkningar som konstruktör så kan stommens massa minska och som vi vet vid det här laget så är stommen den största boven av Co2-utsläpp i uppbyggnadsfasen. Men det kan utvecklas. Valet av uppbyggnad avgör också mycket. Vad händer med den totala lösningen beroende på stomval eller dimensionering av den? Hur ser den kompletta lösningen ut. Den som tar hänsyn till brand, akustik, vvs etc. Med andra ord, fortsätt göra ett bra jobb så blir det rätt!

2. Det andra svaret. Kunden kanske inte vet själv än vilken som är den bästa lösningen. Det är vi som är experter och har en arbetsuppgift att bidra med kompetens kring klimat, byggnad och ekonomi. Med konstruktörens kunskap och lite träning i hur vi kommunicerar den så kan vi absolut vara bidragande till en stor förändring inom branschen, och vi kan verkligen påverka mycket.

Jag misstänker att samma tankar lätt dyker upp hos andra aktörer också.

Jag själv försöker påverka genom att börja med ett startmöte med mina kunder där jag presenterar min vision och vad vi kan göra med hjälp av en blandning av erfarenhet, kunskap och om vi utreder uppdraget utifrån dess parametrar i rätt skede. Med några få exempel går det att bevisa svart på vitt vad som går att göra för att sänka projektets klimatpåverkan utifrån de parametrar som styr i projektet. Tex vad går att göra på angiven plats? Vilka loka förutsättningar styr. Vilket material går att få tag på och finns det leveransklart när det behövs. Utifrån den erfarenheten som finns går det snabbt att välja ut några troliga lösningar som passar projektet och kundens önskemål, dessa viktas mot varandra och slutligen ser vi vägvalet klart. Jag kallar det multikriterianalys* (stort tack Camilla Matsson hållbarhetschef på Tyréns som gav mig årets ingenjörsord)

Ibland tycker jag mig uppfatta en rädsla för analyser, rädslan återspeglas i tron om att det finns en risk att kasta pengar i sjön, för vi bygger ändå på samma sätt varje gång. Men kan det vara så att vi bygger likartat varje gång för att vi inte analyserar?

Jag tror båda sidorna kan ha rätt men vi har inte längre råd att inte studera det enskilda fallet längre, att väga in alla parametrar och aktivt arbeta mot att förändra branschens utsläpp och avfallsmängd. Ja faktiskt hela affärsmodellen.

Ett uppdrag som jag nyligen arbetat i hade en del som totalt skulle kosta ca 1,5-2 miljoner kronor att bygga. Jag lyckades motivera en budget på 20 tkr att göra en tidig analys om vad det klokaste valet var att arbeta vidare med. Jag kunde bland annat påvisa ett utförande som kunde reducera koldioxidutsläppen markant samtidigt som kostnaden endast steg med ca 10 tkr. Alltså endast ca 0,005 – 0,007% dyrare slutprodukt. Jag kunde också se att den lösningen erbjöd möjligheter med en mängd förbättringar som är svårare att bevisa tidigt men som i alla fall kunde förutspås.

Det som också gjordes var att ställa detta mot ett helt nytt sätt att bygga som verkligen skulle bidragit till ett mer miljövänligt byggande och inkludera återvunna produkter, samt minska utsläppen ännu mer. Det är utan att frångå angiven budget eller arbetssätt så att entreprenörskostnaden skulle påverkats. Att göra dessa tidiga val som är grundade i fakta och avstämda kan jag bara spekulera i vad dom faktiskt besparar ett projekt i form av uteblivna ändringar och tillägg, tyvärr är dessa svåra att bevisa.

Jag kunde inte få till en lösning där det inte fanns något Co2 utsläpp eller där bara miljövänliga material användes men jag kunde påverka till något bättre och som i alla fall bidrog i den riktningen. Samtidigt vart vi återigen kunskapsberikade med nyttig information inför nästa jämförelse som jag ska göra. Den går ännu snabbare. Men för att avsluta med min poäng. Jag påverkade för jag tror på det och kunden är väldigt nöjd och summan för denna analys var 0,01% av totalkostnaden. Är inte hållbart byggande värt 0,01%?