Sanna Romell

Hållbarhetskonsulten Sanna är expert på livscykelanalys och klimatberäkningar med erfarenheter inom strategiska frågor och specifika beräkningar inom olika branscher på varierande organisationsnivåer. Hon har assisterat svenska och internationella företag, samt kommuner med komplicerade värdekedjor för att tillmötesgå nya direktiv och förordningar. Den främsta spetsen kopplas till beräkningar enligt GHG-protokollet där utsläppen och åtgärder kategoriseras i Scope 1, 2 och 3.