Åsa Wisén

Agronomen Åsa Wisén har sedan tio år tillbaka arbetat med miljöfrågor i bebyggelse- och infrastrukturplanering. Naturmiljö står ofta i fokus för Åsa oavsett om uppdragen rör kommunal planering, infrastrukturplaner eller tillståndsprövningar.