Webutbildning om ny planeringsprocess för vägar och järnvägar

Från den första januari 2013 gäller en ny lagstiftning för planeringsprocessen för väg och järnväg. Planeringen ska ske i en sammanhållen process utan skedesindelning. Nuvarande tre formella skeden – förstudie, utredning och plan – försvinner. En förändring är också att MKB-kravet slopas för åtgärder som inte väntas innebär betydande miljöpåverkan.

Trafikverket håller på att ta fram en webutbildning om den nya planprocessen. Del 1 av utbildningen finns nu gratis att ta del av via www.trafikverket.se/planlaggningsprocess.