Vad är det i luften som surrar?

Vad skulle hända om vi inte hade rent vatten i Mälaren att dricka eller bada i? Eller om bina försvann som pollinerar våra växter så att vi får äpplen att äta eller bomull till kläder? Många av naturens tjänster är hotade – och det uppmärksammas just i en utställning om stadens ekosystemtjänster på Kulturhuset i Stockholm. Här diskuteras hur staden kan planeras så att det finns plats för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Du kan också få tips om hur du själv kan hjälpa både dig själv och naturen genom växter på balkongen eller insektshotell i trädgården! Utställningen pågår till och med den 9 december 2012.

Du som inte har möjlighet att besöka Stockholm – eller kanske bara vill vidga perspektivet – kika gärna i rapporten Cities and Biodiversity för globala reflektioner om biologisk mångfald, urbanisering och ekosystemtjänster.