Tips på cykeltur i centrala Stockholm

För några månader sedan gjorde mina kollegor en cykeltur i centrala Stockholm. Så här skriver Marlene om deras upptäckter:

Vet du inte vad du ska göra på de sista varma höstdagarna? Jag skulle vilja dela med mig av ett utflyktstips, billigt, miljövänligt och mycket intressant. Cykla runt i Stockholm och upptäck nya projekt som kommer förbättra din cykelstad.

Vi hade studerat väderleksrapporten noggrant, skulle vi komma iväg eller skulle det bli regn. Samma morgon tog vi beslutet att vi skulle ge oss av. Det var 15 tappra konsulter från avdelningarna Trafik och Gata/Väg som gav sig iväg för att lära oss mer om vilka pågående projekt vi arbetar med inom de båda avdelningarna.

Den 11 km långa rutten inkluderade 6 stopp, och 9 projekt:

Första stoppet var Götgatan, en av Stockholms mest cykeltrafikerade gator. Vi stannade utanför Skrapan för att få bäst blick över dagens cykelinfrastruktur. Marco Man presenterade projektet och de förändringar som kommer att genomföras.

Götgatan

 • Skede: Systemhandling
 • Beskrivning av projektet: År 2014 utförde trafikkontoret ett försök att genom enkla medel bygga om Götgatan temporärt mellan Folkungagatan och Ringvägen. Genom att ta bort ett körfält i vardera riktningen skapades mer plats för cykel. Försöket utvärderades med ett lyckat resultat och nu arbetar trafikkontoret med att ta fram en permanent lösning för Götgatan.
 • Utmaningar: Att landa i en utformning, signalreglering för cykel och bil, korsande gångtrafik över cykelbanan och körbanan, höjdsättning då Götgatan lutar med ca 0,5% i längsled idag, tätskiktsrenovering av tunnelbanan som sker parallellt med gatuarbetena.
 • Kompetensområden från Tyréns: Projekteringsledning, gata, landskap, VA, ledningssamordning, modellsamordning, Bas-P
 • Planerad byggstart: 2019


Visionsbild för Götgatan.

Efter presentationen av Götgatan cyklade vi vidare via Skanstull, ned mot Eriksdalsbadet och fick känna på naturen längs Årstavikens norra del.

Andra stoppet var Långholmsgatan, vilken i sin förlängning övergår till Västerbron. Sträckan ingår i ett viktigt pendelstråk som sträcker sig mellan Kungsholmen och Hornstull.

Hrund Skarphedinsdottir presenterade projektet som numera Anders Nilsson ansvarar för. Långholmsgatan är just nu under byggnation. Torgytan och en del av cykelbanan var i nästan helt färdigställda.

Väl värt att notera är hur bänkarna använts som avskärmare (istället för som på många andra ställen använda räcken). Det är för att resenärer inte ska kliva rakt ut på cykelbanan. Mycket smart, och fint är det också!

Torget vid Långsholmsgatan.

Långholmsgatan

 • Skede: Systemhandling och bygghandling
 • Beskrivning av projektet: Cykelprojekt. På stor del av sträckan hänvisades cyklister till cykelfält och blandtrafik så projektet gick ut på att skapa säker cykellösning för pendlare med breddmått från cykelplanen med att ta yta från körbanan. Nytt torg som tidigare var en angöringsgata skapades. Vi utredde även möjligheterna att flytta en kioskbyggnad (under byggtid).
 • Utmaningar: Skapa en trafiksäker cykellösning där det både går ett pendlingsstråk och stomlinje (buss 4)
 • Kompetensområden från Tyréns: Trafik, gata/väg, landskap, ledningssamordning, VA, mät, konstruktion, BAS-P, tillgänglighet
 • Planerad byggstart: Byggs nu

Under presentationen av Långgatan fick vi lov att sätta på oss regnkläder, men humöret i gruppen var fortsatt glatt.

Vi fortsatte vår cykeltur över Västerbron och stannade vid vårt nästa stopp; Västerbronedfarten. Medan Marco Man presenterade projektet trängde vi andra ihop oss under träden för att inte bli allt för blöta av regnet som nu öste ned. #Gemenskap

Västerbronedfarten är färdigbyggd. Det var väldigt intressant att få stå och titta på hur cyklister, bilister och fotgängare agerade på platsen, även om det nu inte var särskilt många oskyddade trafikanter ute i regnet. Ett konstaterande är i alla fall att cyklisterna och fotgängarna har fått större och tydligare ytor att använda. Det känns dessutom tryggt att Tyréns tagit hand om mötet mellan Västerbron och fastlandet, på båda sidor.

Västerbronedfarten

 • Skede: Förfrågningsunderlag/Bygghandling
 • Beskrivning av projektet: Västerbronedfarten är ett cykelpendlingsstråk där Trafikkontoret vill bredda cykelbanan för att uppnå standarden för pendlingsstråk enligt Stockholm Stads cykelplan. Genom att ta bort ett körfält på Västerbronedfarten skapas mer utrymme för gång- och cykelbanor.
 • Utmaningar: Höjdsättning och mötet med parken med tanke på stora nivåskillnader.
 • Kompetensområden från Tyréns: Gata, trafik, landskap, VA & LSO, Mät, Bas-P
 • Planerad byggstart: Färdigbyggt

Illustration av Västerbronedfarten.

En regnig dag vid Västerbronedfarten.

Ut i regnet, och förbi Norr Mälarstrand där två av våra medarbetare varit med i planering- och projekteringsskedet. Vi fick uppleva en cykelbana som uppgår till pendelstråksstandard och är en av Stockholms nyaste, och kanske i trafikplanerarkretsar, mest positivt omtalade cykelbana. Varför då, kanske ni undrar? Jo, den är trevlig att cykla på eftersom den både är bred, trafiksäker och ligger intill vattnet, vilket ger en vacker upplevelse. Tänk vad som kan hända när man plockar bort några bilparkeringsplatser.

Norr Mälarstrand med god standard för cyklister.

Nästa stopp blev Tegelbacken där vi fick en presentation av Hrund Skarphedinsdottir och Erik Rydåker, hur Vasagatan ska utformas för att få en bättre miljö för cyklister. Vasagatan är en av innerstadens viktigaste gator, då den passerar förbi Centralstationen.

Vasagatan

 • Skede: Systemhandling och bygghandling
 • Beskrivning av projektet: En av Stockholms mest trafikerade gator, Vasagatan, ska byggas om. Tyréns har tagit fram lösningen för den nya gatan. Bredare gång- och cykelbanor, plats för uteserveringar och träd samt ny utformning av taxiplatsen framför Centralen, är några av förslagen som nu blir verklighet. Arbetet med att ta fram systemhandlingar påbörjades 2015, och bygghandlingar togs fram under 2016–2017. Våren 2018 förväntas omvandlingen av gatan påbörjas, från Tegelbacken till Norra Bantorget, och 2020 ska cyklarna kunna rulla på det nya cykelstråket. ”Det här är en helhetslösning där vi har tittat på hela gatan från fasad till fasad”, säger Hrund Skarphedinsdottir, ansvarig för projektet på Tyréns i ett pressmeddelande. Vasagatan är en av Stockholms viktigaste gator, både på grund av att Centralstationen ligger här men också eftersom att det är en länk för många cykelpendlare. Den har potential att bli en riktigt fin huvudgata i City. (se: Mer information om Vasagatan)
 • Utmaningar: Höjdsättning av 137 entréer, angöring.
 • Kompetensområden från Tyréns: Trafik, Gata/väg, LA, VA
 • Planerad byggstart: 2018

Efter avslutad presentation av Vasagatan, vände vi oss om och blickade ut mot Strömsborg och Gamla stan. Kristina Glitterstam berättade om ett mycket spännande cykelbro-projekt, som nu finns med i Sverigeförhandlingen. Projektet står inför en hel del nya spännande lösningar där bland annat en flytbro studeras. Ni som likt mig cyklar här dagligen skulle troligen jubla över att få en mer gen och bredare cykelväg på denna trafikerade sträcka. Senast i veckan såg jag en olycka längs sträckan på grund av för smalt utrymme….

Cykelbro Gamla Stan – Tegelbacken

 • Skede: Systemhandling och bygghandling
 • Beskrivning av projektet: Tyréns har på uppdrag av trafikkontoret i Stockholm utrett en broförbindelse mellan Gamla stan och Tegelbacken. Sträckan är en av Stockholms mest trafikerade cykelstråk men har mycket stora brister i trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet. De tusentals vardagscyklister som använder sig av den dubbelriktade cykelbanan har bitvis mycket smal remsa att mötas på och stråket är även för stora mängder gående av dålig standard. Flera alternativ har studerats, varav ett visar en ny flytande bro intill Centralbron, med mellanlandning på Strömsborg samt breddad gång- och cykelväg utmed Riddarholmskanalen. Förslaget skulle innebära att cyklister fick ett säkert och attraktivt stråk mellan Gamla stan och Tegelbacken samtidigt som gående får nyttja hela gång- och cykelbanan på Vasabron då cykeldelen omvandlas till gångbana. Projektet finns med i Sverigeförhandlingen och ska utredas vidare under 2017.
 • Utmaningar: Kulturmiljö, tekniska lösningar
 • Kompetenser från Tyréns: Trafik
 • Planerad byggstart: Ej bestämt, ska utredas vidare under 2017.

Regnet fortsätter fortfarande att ösa ner, men gruppen håller hela tiden humöret uppe. Det har troligen med de mycket intressanta projekten och trevliga sällskapet att göra.

Det var nu dags att cykla vidare mot Kungsträdgården för att göra det näst sista stoppet på cykelturen, och med tre intressanta projekt kvar. Först ut vid stoppet var Mikael Pihlsgård att berätta om den planerade uppgraderingen av cykelbanan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan.

Gustav Adolfs torg – Nybroplan

 • Skede: Bygghandling
 • Beskrivning av projektet: Idag är det väldigt otydligt var man ska cykla och gå på sträckan mellan Gustav Adolfs torg-Nybroplan. Sträckan är på ca 700 m och syftet med projektet är att tydliggöra detta genom att införa kantsten med visning mellan cyklister och gående. Framför allt gäller detta södra delen av Arsenalsgatan vid Kungsträdgårdens tunnelbanestation där det nu kommer bli mycket bättre.
 • Utmaningar: Kort tidplan, och en utmaning att gå direkt från program/skiss till bygghandling
 • Kompetensområden från Tyréns: Gata, mät, landskap, VA & ledningssamordning
 • Planerad byggstart: Våren 2018, delen Kungsträdgården byggs hösten 2017

Hrund Skarphedinsdottir tog vid och berättade om projektet vid Strömbron och Stallgatan.

Strömbron – Stallgatan

 • Skede: Systemhandling och bygghandling
 • Beskrivning av projektet: Projektet syftar till att säkerställa en framkomlig och trafiksäker cykelösning längs Strömbron samt vid korsningen Strömbron/Strömgatan/Kungsträdgårdsgatan/Södra Blasieholmshamnen och vidare över Stallgatan. Lösningen dimensioneras enligt Cykelplan 2012. Ett bilkörfält i nordlig riktning på Strömbron tas i anspråk för cykelbana och breddad gångbana. Ett bilkörfält tas i anspråk i östlig riktning på Stallgatan. (se Mer information Strömbron Stallgatan) illustrationsbilderna i tjänstutlåtandet tog jag fram och har någon stans om du vill lägga in)
 • Utmaningar: Prioritering mellan cyklister och gående, konstruktionen
 • Kompetensområden från Tyréns: Gata, trafik, landskap, Bas-P, VA och LSO, mät
 • Planerad byggstart: Byggs nu

Vi lämnar Kungsträdgården och efter några hundra meter stannar vi till, precis vid Slottsbacken. Här är det Mikael Pihlsgård som berättar om Skeppsbron, ett av Stockholms viktigaste cykelstråk med tusentals cyklister dagligen.

Skeppsbron

 • Skede: Systemhandling
 • Beskrivning av projektet: Idag cyklar man i cykelfält i körbanan längs med Skeppsbron. Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerhet för cykel mellan Strömbron och Slussen, en sträcka på ca 600 m genom att separera cyklister och bilister med kantsten samt mellan cyklister och gående.
 • Utmaningar: Höjdsättningen och hitta en linjeföring för cykelbanan för att undvika konflikt mellan kantsten och nedstigningsbrunnar som ligger i vägen.
 • Kompetensområden från Tyréns: Gata, mät, landskap, VA & ledningssamordning
 • Planerad byggstart: våren 2018

När det sista projektet hade presenterats, tror jag vi alla kände oss hungriga och väldigt nöjda med att få komma in i värmen. Vi avslutade självklart platsbesöket med en välförtjänt lunch tillsammans.

Det finns verkligen många intressanta och lärorika projekt att inspireras av precis i närheten. Tyvärr blir man ofta ”hemmablind”, men den här cykelturen lärde oss mer om våra egna projekt och vilka utmaningar vi har arbetat med, och vad man kan lära sig för framtida projekt. Det lönar sig att vara #Nyfiken!

Nästa gång kanske det är dags för ett projekt en stenkast från Tyréns; Slussen?!

Marlene Le Gall, trafikplanerare på Tyréns