Borrar i trä

Tidaholmsanstalten – uppdrag utbyggnad

Kriminalvården planerar att tredubbla antalet anstalts- och häktningsplatser under en period av tio år, från dagens 9 000 till 27 000. Tidaholmsanstalten är en av de befintliga anläggningar som nu växer och där Tyréns bidrar med expertis. Här berättar konstruktörerna Karl Graah-Hagelbäck och Sara Malmkvist om uppdraget.

En av Sveriges största anstalter, Tidaholmsanstalten, expanderar och ska under en sexårsperiod byggas ut från 180 platser till 320. Nuvarande lokaler byggdes på 50-talet och det som inte kan renoveras eller uppfyller dagens krav, ska bytas ut. Vårt uppdrag innebär att bidra med kompetens och råd när det gäller konstruktion och beräkningar för bland annat kontor, kök och lagerbyggnader. Det planeras också för en maskinhall, teknikbyggnad, miljöstation, fordonshall och tvätteri.

Tillsammans med våra kunder NCC och Rejlers ska vi dessutom bygga sju nya boendehus åt beställaren Specialfastigheter. Detta tillsammans med en ny byggnad som ska säkerställa ett smidigt flöde in och ut från anstalten, en ny träverkstad och ombyggnad av den befintliga svets- och plåtverkstaden.

Säkerhetsfokus på digitala möten med anpassade programvaror

Det här är ett spännande projekt som pågår parallellt med den ordinarie verksamheten, vilket ställer krav på planering och tät dialog med alla inblandade. Dessutom krävs ett högt säkerhetstänk när det gäller all kommunikation. Kan man inte ses direkt på plats vid byggarbetsplatsen, hålls istället säkerhetsanpassade digitala möten där allt material visas via anpassade program.

Trä som klimatsmart byggmaterial och kloka lösningar för driften

För att allt ska gå smidigt och snabbt arbetar vi med prefabricerade delar och använder trä där det är möjligt för att uppfylla slutkundens klimatmål. För Specialfastigheter är hållbarhet ur ett förvaltarperspektiv viktigt när byggnaderna planeras. Det ska fungera att ha ett löpande underhåll med hjälp av egna drifttekniker. Därför har projekteringsgruppen fokuserat på att bygga bra driftutrymmen där man kan arbeta utan att störa den ordinarie verksamheten. Vi har också varit noga i valet av material som måste vara robusta och hålla länge, trots ett dagligt hårt slitage.

Hela projektet genomförs i etapper och beräknas preliminärt vara helt klart våren 2028.

 

Karl Graah-Hagelbäck, Avdelningschef Konstruktion, Stockholm
Sara Malmkvist, Byggnadskonstruktör, Örebro

Läs mer om Tyréns erbjudande inom konstruktion.