Placemaking

Ett exempel på vad placemaking skulle kunna vara.