Parkeringshuset i Hyllie, Malmö

Parkeringshusen ger plats för den hållbara staden

Från parkeringshus till mobilitetshus. Betyder det en omvälvande förändring eller bara en anpassning av namnet till den roll som många parkeringshus redan har? På SKRs konferens Trafik- och gatudagarna den 21-22 oktober kommer jag att berätta mer. Men först en liten hyllning till parkeringshusen.

Nästan alla bilresor både börjar och slutar på en parkering och stillastående bilar tar upp förskräckligt med plats i våra städer. I de centrala delarna av städerna är utrymme en bristvara och där gäller det att planera bilförvaringen med omsorg. Det är här parkeringshus kommer in. Och du tar dig för pannan, hur trista är de inte? Men uttrycket ”fult som ett parkeringshus” stämmer faktiskt inte alltid längre. Det finns och planeras parkeringshus som inte är värre än många andra hus som byggs, inte minst eftersom de kan ha en hel del växtlighet utmed väggarna.

Istället för gatumarksparkering

Det som egentligen spelar roll är kanske inte hur trista de är i sig utan hur alternativen ser ut: Asfaltsåkrar eller långa rader av parkerade bilar på gatan som tar plats från träd, cykelvägar, uteserveringar, gräs, busskörfält och trottoarer, tar plats från människor.

Underjordiska garage i husens källare är också ett alternativ. De är inte fula, men de är dyra. Dessutom är det generellt sett sämre att ha poolbilar i källaren på hus för då blir de är svårare för allmänheten att komma åt bilarna. Det är svårare att jobba med samnyttjande där boende, verksamheter och besökande kan öka nyttjandegraden under fler av dygnets timmar. För den som bor i ett nytt hus och som vill ta hissen rakt ner till bilen är det såklart smidigt, men det ligger inte i linje med den omställning av stadens trafiksystem som många av oss vill se.

Men så finns ju också det självklara: Kan vi inte ha färre parkeringsplatser, färre bilar i staden? Och även här kommer parkeringshusen in. Med parkeringshus koncentreras parkeringen till färre platser och plötsligt blir busshållplatsen närmare än bilen, för att inte tala om cykeln som kommer att bli valet närmast ytterdörren. Det gör att bilen blir mindre attraktiv i vardagen.

Dessutom, väl planerade parkeringshus kan också omvandlas till annat den dag ingen har lust att parkera i dem. Men det bör inte vara huvudalternativet, utnyttja istället överkapaciteten till att ta bort kringliggande gatumarksparkering.

Och vad är då mobilitetshus?

Och nu till själva poängen. Parkeringshus kan också ta en bredare roll i trafiksystemet genom att erbjuda utrymme för bilpoolsbilar såväl som andra mobilitetstjänster i eller i precis bredvid till huset. Det här sker redan i många städer, inte minst i Malmö, och det är därför inte fel att kalla dem för vad de är: Mobilitetshus. Ett hus som inte bara förvarar bilar yteffektivt utan även erbjuder alternativ till den som inte har möjlighet eller lust att äga en egen bil.

Illustration över ekosystemet för mobilitet. Dagens gatumarksparkering flyttar in i mobilitetshus och mobilitetstjänster samlas i mobilitetszoner. Då blir det mer plats för roligare saker i staden än parkerade bilar (och parkerade sparkcyklar).

På uppdrag av Malmö stad utredde jag tillsammans med min kollega Sophia Hammarberg vad det skulle kunna innebära att omvandla parkeringshus till mobilitetshus. Utredningen Från parkeringshus till mobilitetshus går ungefär att sammanfatta som att bytespunkter, mobilitetshus och mobilitetszoner tillsammans skapar ett ekosystem för mobilitet. Med mobilitetszon menas i detta sammanhang en någorlunda samlad plats för lånecyklar, elsparkcyklar, buss, taxi och någon poolbil. Allt måste inte finnas i alla zoner men förslagsvis åtminstone tre av dem.

En bukett av alternativ för den som vill slippa äga bil

Det är inte meningen att mobilitetshusen ska lösa allt, utan tillsammans med andra tjänster ska de erbjuda bra förvaring av bilar (som trots allt fyller staden) men också en bukett med alternativ till den som vill slippa äga egen bil. Vi presenterar också enkla förslag på hur Parkering Malmös nuvarande parkeringsanläggningar kan utvecklas vidare på den inslagna vägen från parkering till mobilitet.

Och som nämnts, den 21-22 oktober kommer jag tillsammans med Malmö stad att presentera utredningens resultat på SKRs konferens Trafik- och gatudagarna.

Läs mer om smarta parkeringslösningar i små och medelstora kommuner

Läs mer om Tyréns tjänster inom trafik