Mygg och kameler i materialbranschen

Har du också druckit ”festis” under sommarens utflykter och försökt perforera den pyttelilla folien över hålet med ett bångstyrigt papperssugrör (efter att ha plockat sugröret ur plasthöljet)?

När Tyréns Arkitekturakademi gjorde en studieresa till Oslo besökte vi bland annat Løa paviljong, ett flytande projekt som sprider kunskap om nedskräpning. I paviljongen fick vi själva sortera sopor som fiskats upp ur Oslofjorden. Där konstaterades att plastsugrören som förr flöt omkring i tusental har minskat, men annan plast kommer det mer av hela tiden. Jag gläds åt att lagstiftningen funkat åtminstone på sugrören, men när jag ser allt annat skräp känns det ärligt talat rätt futtigt; som att man genom att förbjuda plastsugrör silat mygg och svalt kameler.

Tak och fasad är en komposition av gamla fiskerensfat i plast.

Oslo Løa är ett flytande pilotprojekt som sprider kunskap om nedskräpning i Oslofjorden. Själva paviljongen är byggd av arkitektstudenter och tak och fasad är en komposition av gamla fiskerensfat i plast. Jag skulle inte dra det så långt som att säga att den är vacker, men den är snillrik och tankeväckande.

Plastutvecklarna använder nya tillsatser så fort någon blir förbjuden.

Så tankeväckande att jag inte kan släppa det här med plasten, och det vi fick lära om att lagstiftningen inte hinner ikapp plastutvecklarna som hela tiden använder nya tillsatser så fort någon blir förbjuden. Tänk om omvänd bevisbörda gällde; inga nya plaster utan att det först bevisats att de är harmlösa och tänk om lagstiftningen blev ännu tuffare så att vi kommer åt alla de ”kameler” som obekymrat simmar runt i världshaven.

Arkitekturakademin

Om Arkitekturakademin

  • Arkitekterna utbildas i processledning för cirkulära samhällen
  • Utbildningen är finansierad av Sven Tyréns Stiftelse
  • 45-60 arkitekter utbildas under tre år
  • Rektorer för utbildningen är Linda Tholence och Katrin Berkefelt, arkitekter och avdelningschefer på Tyréns.

Läs mer om Arkitekturakademin på tyrens.se