Co2Co

Hampa – CO2-bindande biobaserat byggmaterial

I Tyréns Arkitekturakademi, moment II Resurser förkovrar vi oss i byggnadsmaterial genom att bjuda in spjutspetsar från forskningen och studera artiklar. Här delar arkitekten Negar Daneshpour med sig om nyvunna kunskaper om bland annat hampa.

Jag är stolt över att få delta i Tyréns Arkitekturakademi i år. Arkitekturakademin, som finansieras av Sven Tyréns Stiftelse, är en ettårig utbildning där vi arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare lär oss om och diskuterar cirkularitet inom branschen, hur vi kan bidra i omställning mot ett mer hållbart samhällsbyggande och stärka vår roll som processledare i den stora omställningen gällande klimatutmaningar. Allt från stadsplanering, till bättre materialval och social hållbarhet.

En specifik artikel som jag fastnade för var ”Cultivated building materials” skriven av Dirk E. Hebel Felix Heisel som jag läste under kursens moment II, Resurser, samt en föreläsning av Paulien Strandberg om Biobaserade byggmaterial och byggmaterial som återgår till det ekologiska kretsloppet.

Med det här blogginlägget vill jag belysa ett biobaserat material, hampa som kan användas som byggmaterial på flera sätt. Hampafiber kan användas som isolering och vedämnet, även kallat skävor, kan användas i ett intressant byggmaterial som kallas hampakalk “hempcrete”, i vilket man använder kalk som bindemedel.

Hampafiberisoleringen har en lägre klimatpåverkan, det viss säga mycket lägre fossila utsläpp jämfört med konventionella isoleringsmaterial. Hampafiberisolering är CO2-bindande och binder mer CO2 i materialet än vad som görs av med under hela tillverkningsprocessen. Hampafiberisolering är hälsosamt och har heller inga skadliga emissioner, samtidigt är byggmaterialet energieffektivt och förnyelsebart. En positiv överraskning är att hampa växer utmärkt i Sveriges klimat! Det tar ca 150 dagar för industrihampa att växa från frö till isolering, enligt Ekolution som är den det största hampaproducenten i Sverige idag. Ekolution har tagit fram Sveriges första EPD, Environmental Product Declaration, för hampafiberisolering.

Hampa, från frö till isolering

 

Vi på Tyréns har testat hampafiberisolering i kombination med ett väggsystem i ett innovationsprojekt, Co2Co, en modulbaserad, flyttbar och hållbar kontorslösning vilket lanserades första gången på H22 mässan i Helsingborg, sommaren 2022, genom ett samarbete mellan Tyréns, Superlab och Ekolution och flera samarbetspartner med höga hållbarhetsprofil vilka bidrar med både kompetens och produkter. Projektet var ett pilotprojekt och vi var väldigt noggranna med materialval och produkter, när det gäller hållbarhet och klimatpåverkan. Hampafiberisolering visade sig också ha väldigt bra ljudisolerande egenskaper i en kontorsmiljö. Jag ser verkligen fram emot att testa hampafiberisolering i fler projekt i framtiden.

Co2Co, den mobila arbetsplatsen, från Koncept till verklighet

Co2Co, den mobila arbetsplatsen, från Koncept till verklighet

 

Under kursen fick vi också lära oss om några andra biobaserade byggmaterial så som stampad lera, halmbalar och även vass som fasadmaterial. Och i boken ”Cultivated building materials” skrivs bland annat om Bamboo som det perfekta exemplet på biobaserade material som används i höga byggnadsställningar i Hongkong, traditionella byggnader i Sydostasien och Japan. I boken finns också exemplar på jordoberoende labbodlade byggmaterial som kommer att kraftigt minska vårt ekologiska fotavtryck, så som Mycelium Bricks. Det är så fascinerande att följa upp hur nya innovativa byggmaterial skulle kunna påverka byggindustrin
och dess klimatpåverkan i framtiden.

Cultivated building materials, considered in the context of a possible fourth industrial revolution, could constitute a very promising element of a new economic, ecological, social, and cultural order which, this time, might emerge from regions of the Global South and add a new chapter to the history.

Ur Cultivated building materials av Dirk E. Hebel Felix Heisel

 

Skribent: Negar Daneshpour, arkitekt på Tyréns

Arkitekturakademin

Om Arkitekturakademin

  • Arkitekterna utbildas i processledning för cirkulära samhällen
  • Utbildningen är finansierad av Sven Tyréns Stiftelse
  • 45-60 arkitekter utbildas under tre år
  • Rektorer för utbildningen är Linda Tholence och Katrin Berkefelt, arkitekter och avdelningschefer på Tyréns.

Läs mer om Arkitekturakademin på tyrens.se