Hatthylla som resultat av återbruk

Fem tips för att inspireras till mer återbruk

Även återbruk i det lilla gör skillnad. Tillsammans kan vi lösa utmaningen med en hållbar byggbransch. Har du hittat din inspiration för att få till en förändring mot mer återbruk?

Mitt sätt att se på mitt bidrag till omställningen mot en mer hållbar byggbransch är att föreställa mig slutmålet där vi belastar miljön minimalt när vi bygger nytt. För att nå dit behöver jag dela upp det.

Min egen frågeställning har varit hur jag finner min inspiration och hur arbetar jag som bäst tillsammans med andra för att nå dit. Ska vi börja ta till vara på det vi redan har krävs en stor förändring. Att alla spetskompetenser inom branschens alla delar behövs är solklart för mig. Det räcker inte med att alla tänker enskilt på de hinder som finns kopplat till hållbarhet. Det är komplext och vi löser det tillsammans.

Vi behöver ett gemensamt driv för att få till en förändring.

Något jag inser mer och mer är därför att det krävs ett gemensamt driv. Som affärsutvecklare inom återbruk och träbyggnation är det samordningen och drivet som jag ser som min del i förändringsarbetet. Jag har därför summerat en lista för min egen inspiration till arbetet. Kanske kan jag också inspirera någon annan att vårda, laga och återbruka material med listan.

 1. Sök din inspiration där du själv finner den.
 2. Tänk nytt.
 3. Bidra med det du kan.
 4. Gör det inte för stort.
 5. Sätt stolthet åt sidan.

1. Sök din inspiration där du själv finner den – då blir det allra bäst!

Ser jag tillbaka så inser jag hur mycket lärdomarna från högskolestudierna inspirerat mitt hantverk som jag alltid sysslat med på fritiden. Att utveckla sitt ingenjörstänk var väldigt värdefullt för mig, även till hantverket som är ett fritidsintresse.

Jag ser nu en öppning att ge tillbaka, det är mitt ingenjörstänk som inspireras av mitt fritidsintresse. Jag har alltid lagat, gjort om och hittat på helt nya användningsområden för mina grejer hemma som gått sönder, blivit för slitna eller som helt enkelt inte längre blir använda av olika anledningar. Det är i det småskaliga jag finner mycket av min inspiration. När jag arbetar med det så hamnar alltid tankarna till hur det går att överföra arbetet till större skala och till andra områden. Jag får fram de frågeställningarna jag vill arbeta vidare med i min yrkesroll.

Istället för att åka och köpa en ny hatthylla jag gick ut till min hög av spillvirke.

Jag har ett exempel, min nya hatthylla. Jag vill minimera mina inköp för miljön så jag tänkte till när vi behövde en ny hatthylla, är det någonting jag kan göra själv av material jag redan har? Så istället för att åka och köpa en så jag gick ut till min hög av spillvirke. Jag brukar ha för vana att inte kasta virke eftersom jag vet av erfarenhet att det brukar dyka upp ett användningsområde förr eller senare.

Jag fortsatte med att titta på följande:

 • Lager (vad finns)
 • Sortering (vilka delar går att bygga av, vad finns det mycket av)
 • Design (snabb skiss, som är öppen för förändring utifrån förutsättningar)
 • Anpassning tillgång/design (vad passar direkt och vad behöver anpassas) (beaktade arbetstiden i designen)
 • Färdig ritning.
 • Kapning/klyvning (bara hyvlat virke där träet blir synligt)
 • Produktion.

2. Tänk nytt – se möjligheter!

När vi talar om återbruk kan vi inte längre bara använda handböcker och göra precis lika som vi alltid gör utan utvärdera idéerna, och se möjligheter.

Hur kan vi använda en befintlig byggnad? Hur kan vi ändra om för att anpassa så att vi slipper onödigt arbete eller avfall. Vilka byggnadsdelar eller material kan användas om på nya ställen eller bearbetas och få ett nytt användningsområde? kanske till och med mellan olika branscher?
Min poäng är att försöka se möjligheterna som vi har missat när vi tänker kring våra material.

3. Bidra med det du kan – mer kan du inte göra!

Om vi alla skjuter till med den kompetens och erfarenhet vi har, utvärderar och applicerar där vi kan för stunden så är vi på gång. Dra lärdomar av arbetet och göra det igen, ännu bättre!

4. Gör det inte för stort – då blir det lätt jobbigt

En utmaning jag har när jag arbetar med återbruksfrågor är att det lätt blir så stort. Jag vill så gärna lösa allt kopplat till ämnet direkt. Underhåll, lagning, rivning, lager, information, försäljning, samordning, listan är lång.
Min uppfattning är att vi måste ställa om. Desto fler detaljer vi löser desto snabbare har vi en helhet. Jag bidrar med det jag kan inom det området jag jobbar. Vi behöver utvärdera delarna utifrån målet att ta till vara på det som redan finns. Desto fler som gör detta inom sitt område bidrar till helheten.

5. Sätt stolthet åt sidan – hjälp andra, ta hjälp och samarbeta

Det är så häftigt att eldsjälar dyker upp överallt, från olika företag inom olika delar av branschen. Jag ser att konkurrenter har en vilja att lägga stolthet åt sidan och samarbeta så länge det bidrar till omställningen. En mer hållbar byggbransch är vårat gemensamma slutmål och jag hoppas på att alla inom branschen ser det så nu och framåt. Genom samverkan når vi längst.

Så vilka tankar kopplar jag till min lista och till min egna återbruksprocess. Att gå från det småskaliga projektet på fritiden till att arbeta som en del i att bidra till lösningarna inom branschens utmaningar?

För mig kan den simplaste sak vara viktigt, det är inte en hatthylla som förändrar branschen men den är en liten del i sig. Framför allt använder jag arbetet som inspiration och skapar motivation. För mig och förhoppningsvis för andra. Det gör det lätt för mig att prata om återbruk i det lilla och har ett exempel som inte är så komplext, det är lätt och roligt.

Ett projekt i taget gör det möjligt att förändra helhelten.

Med det kan jag förmedla känslan av att skapa något av material vars öde var på väg att endast bli en miljöbelastning, det är en stolthetskänsla som är samma oavsett storlek på projektet. Jag kan också översätta konkreta exempel kopplat till processen men det behöver en egen text. Hitta din inspirationskälla för att vilja arbeta mer med att ta till vara på det vi redan har. Det kommer att kräva att vi vågar tänka i nya banor. Men arbetar vi tillsammans är jag övertygad om att vi löser utmaningen.

Jag ska försöka lära mig allt från kollegor och branschkollegor för att bli bättre inom området så att jag kan bidra ännu mer. Ett projekt i taget tar oss till erfarenheten vi behöver för att förändra helheten.