Mia Wahlström_2017

Konceptuell modell som visar hur invånarnas uppfattning om sin stads själ påverkas av både deras upplevda relation till staden och deras uppfattning om dess fysiska och funktionella kvaliteter. Motsvarande modell gäller för mindre orter och stadsdelar, men där har också invånarnas socio-demografiska mix ofta en påtaglig roll.

Konceptuell modell som visar hur invånarnas uppfattning om sin stads själ påverkas av både deras upplevda relation till staden och deras uppfattning om dess fysiska och funktionella kvaliteter. Motsvarande modell gäller för mindre orter och stadsdelar, men där har också invånarnas socio-demografiska mix ofta en påtaglig roll.