Lina Bergholtz, arkitekt på Tyréns

Cirkulärt byggande ur en arkitekts synvinkel

Vid årsskiftet startade Tyréns Arkitekturakademi. Det är en del av Tyréns satsning inom arkitekturområdet och akademin erbjuder spetsutbildning inom cirkulärt samhällsbyggande. Jag heter Linda Tholence och är rektor för akademin. På bloggen kommer jag att lämna över ordet till några av våra arkitekter som deltar i Arkitekturakademin. Först ut är Lina Bergholtz som berättar om uppstarten.

Debatten om cirkulära processer och hållbart byggande har under de senaste åren blivit mer och mer aktuell. Det är tydligt att vi behöver övergå till ett cirkulärt tankesätt, inte minst för att möta samhällets nya krav på hållbar utveckling. Det finns dock stora kunskapsluckor inom detta enorma ämne och därmed även stora möjligheter till förbättring. För att möta behovet har Tyréns startat en Arkitekturakademi med målet att forma processledare inom cirkulärt byggande.

I januari startade Arkitekturakademien med en lång rad intressanta föreläsningar och diskussioner om vad cirkulärt byggande är, hur det fungerar, vilka aktörer som finns på marknaden idag och inte minst vilka möjligheter vi som arkitekter har att påverka utvecklingen i en positiv riktning.

Historiska återblickar i Ralph Erskines värld, såväl som högaktuella exempel på hur branschen jobbar idag.

Utbildningen löper över ett år och är indelad i fem fokusområden. Det inledande blocket tar ett helhetsgrepp och lägger grunden för diskussionen om vad hållbart byggande faktiskt är och hur vi som arkitekter kan påverka processen. Vi har fått följa med på historiska återblickar i Ralph Erskines värld, såväl som högaktuella och handfasta exempel på hur branschen jobbar med dessa frågor idag.

En övergång från ständig nyproduktion till återbruk och en mer ödmjuk inställning till våra resurser är en nödvändighet i vår bransch, men det är också en stor möjlighet att hitta nya arbetssätt och metoder. Under 2022 ska vi försöka hitta vägar framåt och identifiera arbetssätt och metoder för att uppmuntra och vägleda cirkulära processer. Arkitekten har nu möjlighet inta en avgörande nyckelroll genom att starta ett samtal om cirkuläritet, driva utvecklingen framåt och vara förebilden som visar vägen framåt.

Som arkitekter har vi en nyckelroll och kan lyfta frågan om cirkuläritet för att driva utvecklingen framåt.

Personligen har denna första del av Arkitekturakademin varit en välbehövlig ögonöppnare för var vår bransch står idag och hur mycket vårt arbete faktiskt påverkar samhället. I Sverige står byggbranschen står för 20 procent av landets totala utsläpp. Med andra ord finns det en enorm förbättringspotential här. Och då gäller det att göra sitt yttersta för att det ska bli så bra som möjligt.

Under det kommande året ser jag ser fram emot att bygga på kunskapsbanken och att delta de många intressanta samtal med kursare, kollegor och beställare som jag är övertygad om att detta kommer att leda till.

Lina Bergholtz, arkitekt och deltagare i Tyréns Arkitekturakademi

Arkitekturakademin

Om Arkitekturakademin

  • Arkitekterna utbildas i processledning för cirkulära samhällen
  • Utbildningen är finansierad av Sven Tyréns Stiftelse
  • 45-60 arkitetker utbildas under tre år
  • Rektorer för utbildningen är Linda Tholence och Lina Broström, arkitekter och avdelningschefer på Tyréns.

Läs mer om Arkitekturakademin på tyrens.se