Bild 2

Stockholmsmotiv av Einar Jolin (t.v.) och Eugène Jansson (t.h.)

Stockholmsmotiv av Einar Jolin (t.v.) och Eugène Jansson (t.h.)