Utmaningsdriven innovation -programkonferens hos Vinnova

Jag har precis varit på programkonferens inom programmet Utmaningsdriven innovation hos Vinnova. Jag deltog i egenskap av processledare för Decode. Vårt forskningsprojekt där vi vill utarbeta en bättre processtyrning för att uppnå hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen. Konferensen pågick från lunch till lunch och nu är jag fullspäckad med nya intryck och tankar. Deltagarna kom från de forskningsprojekt som fått pengar inom programmet.

Det fanns oerhört många intressanta projekt som jag inte kände till. Ett par exempel som starkt knyter an till stadsutvecklingens sociala dimension: Vad säger ni om Diginclude – Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov. De arbetar med att ta fram metoder för att förenkla texter och göra dem begripliga för fler.

Ett annat hyperintressant projekt handlar om att göra bättre enkäter eftersom man idag får ett stort bortfall från människor med olika funktionshinder. Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Bortfall av större grupper är förödande i statistiken.

Fokus första dagen var kommunikation och vi fick leta efter information om andras projekt och redovisa vad vi hittat. Det var litet si och så med vad som fanns och hur aktuellt det var. Decode verkade klara sig bra genom vår hemsida som vi håller aktuell. Vinnova vill verkligen att vi kommunicerar projektresultat så att innovationerna får stor spridning. Det ska jag ta fasta på och börja kommunicera Decode mycket mer. Vi gör en massa saker som inte syns och det som finns kan göras ännu mer synligt. Jag ska minnas hashtaggen #ViUDI . Vi fick också arbeta med att börja tänka  hur vi ska kunna sjösätta våra innovationer och lobba in dem hos beslutsfattare. Vem ska fatta vilket beslut? är en nyckelfråga man behöver svara på.

Andra dagen pratade vi policy- och lagstiftningshinder. Innovationer kolliderar i princip per definition med gällande lagar och praxis, annars är det inte innovativt. Det här känner nog de flesta av oss i stadsutvecklingen igen.  Nya idéer mottas ofta med att de inte följer lagar och regler eller gällande rutiner. Ibland är det sant och ibland inte. Samverkan är en nyckel för att komma framåt.

Kort sagt många intryck och mycket matnyttigt på kort tid. Jag blev så uppslukad att jag inte tog en enda bild. Nu ångrar jag det och ska bättra mig till nästa gång.