Krister Törneke

Utredare inom Vatten

Som konsult på Tyréns har Krister Törneke arbetat med en rad strategiska utredningar om vatten- och avloppssystem i Stockholmsregionen med inriktning på såväl organisation och samhällsutveckling som säkerhet och teknisk funktion.