Vattenförsörjning i Afghanistan

Idag skriver två gästbloggare på Tyréns vattenblogg, Nawroz Mohammadi och Nazir Haydarpour. De har båda vuxit upp i Ghazni-provinsen i Afghanistan och kom till Sverige för tre år sedan utan sina familjer. Här berättar de om vattenförsörjningen i Afghanistan och ger perspektiv på flera frågor som diskuterats i Vattenbloggen.

Nawroz Mohammadi är 17 år och går
första året på Vård- och omsorgsprogrammet

 

 

 

Nazir Haydarpour är 19 år och går
andra året på Designgymnasiet

 

 

 

Hur användas dricksvatten i Afghanistan?

av Nawroz Mohammadi

Afghanistan är ett jordbruksland och jordbruk är en stor del av försörjningen i Afghanistan. Därför är vatten extra viktigt för medborgarna som bor i Afghanistan. Som alla vet är Afghanistan inte ett land som ligger vid havet. Afghanistan har brist på vatten, och därför finns det stora problem med vatten och särskilt dricksvatten.

Jag vill gärna berätta hur dricksvatten används i Afghanistan. Det användas på olika sätt och självklart beror det på vart i Afghanistan man bor. De som bor i en by har en brunn som vanligtvis är trettio meter djup för att kunna ge dricksvatten. Fyra-fem familjer kan ha en brunn tillsammans. För att kunna vattna jordbruket har de en damm. Dammen ligger på en relativt hög plats för att kunna vattna jordbruket som ligger lägre än dammen. I en liten by där det bor tio eller tolv familjer har varje familj sin tur, det brukar vara en dag, för att kunna vattna sitt jordbruk. I vissa byar finns inte tillräckligt med vatten, och därför blir det konflikter som kan leda till att  människor dödas. Jag har själv sett ett exempel detta. När en man i vårt distrikt skulle vattna sitt jordbruk blev han dödad på grund av konflikten mellan hans familj och fyra andra familjer om rätten till vattnet.

Reglerad bevattningskanal i Abyaneh, Iran. Foto: Krister Törneke

Men de som bor i stan, till exempel i huvudstaden Kabul, där är det också olika och det beror på var i Kabul man bor. De som bor lite längre bort från själva staden har en brunn på samma sätt som i byn, eller kanske går de själva eller med en åsna eller någon typ av fordon för att kunna hämta dricksvatten en bit bort.

Men för de som bor i själva staden har några privatpersoner tillsammans investerat pengar och bildat ett företag. De har en brunn som är runt hundrafemtio meter djup och en vattentank som ligger relativt högt. De har utrustning och använder el för att kunna pumpa vattnet från under jorden till vattentanken, och från vattentanken sprids vatten till alla familjer som bor runt omkring. De sprider vatten typ till ettusentvåhundra familjer som bor nära vattentanken. Första gången en familj vill koppla vattenledningen till sitt hus måste de betala flera tusen kronor. Varje månad går företaget till familjer och kollar hur många liter vatten har de förbrukat och tar mycket betalt per liter för bränsle och andra kostnader för vattenförsörjningen. Avgiften är hög för en normal familj. Rika människor har tillgång till vattnet de kan förbruka hur mycket som helst. Medan fattiga människor inte har tillräckligt med vatten.

Vatten i Afghanistan

Av Nazir Haydarpour

Vatten är ett av de viktigaste ämnena för alla levande varelser. Trots att vatten bildar en stor del av jordens yta, ca 68 procent av hela jordytan, finns det områden i världen som lider av vattenbrist och torka. Torkan har drabbat levande varelser enormt och har även orsakat konflikter mellan människor. Ett av de länder som idag lider av vattenbrist är Afghanistan.

Var ligger Afghanistan?

Afghanistan är ett land som ligger i Sydasien. Landet gränsar till Kina, Tadjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran och Pakistan och har därmed har ingen kust. Afghanistan har länge synts i nyhetsrubriker på grund av krig och bristande säkerhet, men ett annat fenomen som nu hotar folket och som sällan pratas om är vattenbrist som kan överskugga osäkerhet och krig när som helst. Hotet kan bli allvarligare än terrorism och andra konflikter.

De senaste tidernas vattenbrist och vattenföroreningar har lett till oro bland folk och det har skapat konflikter, flykt och sjukdomar i landet. Grundvattennivån har sjunkit mycket enligt en rapport från Energi- och vattenmyndigheten. Till exempel har grundvattennivån i provinsen Kabul sjunkit med 20 meter och i Herat med 7 meter[1].

Hur använder man vattnet på landsbygden?

De flesta av befolkningen på landet är beroende av jordbruk trots att det är ett bergigt land. Folk använder vattnet till jordbruk, och till dricksvatten. Vatten är fördelat på ett traditionellt och gammalt sätt som har funkat bra. I distrikten Jaghori i Ghazniprovinsen där jag själv har bott största delen av mitt liv i, har varje by en liten vattenkälla som fortsätter till en damm. Det tar flera dagar för dammen att bli full och då får familjen som står i tur öppna dammens utgång och använda vattnet. Vattnet från dammen går till olika håll till jordbruket genom små bäckar. Antalet gånger som man kan använda vattnet från dammen beror på hur mycket mark och jordbruk man har. T.ex. de som har stora marker och jordbruk har större tillgång till vattnet än de som har får. Det här sättet är ett jättegammalt sätt som några tycker är orättvist.

Hälften av familjerna i byn har sina egna vattenbrunnar som används mest för dricksvatten. Vattenbrunnarna är mellan 20-40 meter djupa beroende på i vilken höjd som brunnen ligger. Man   använder sin fysiska styrka för att hämta vattnet från brunnen med hjälp av ett hjul som repen glider upp och ner på. Två hinkar hänger på var sin ände av repen.

De som saknar egna brunnar, hämtar vattnet från källan. Det är jobbigt att hämta vattnet från ett långt avstånd.

I några byar och platser där vattenbristen är allvarlig, har Svenska Afghanistankommittén och andra hjälporganisationer grävt brunnar som alla kan få vattnet ifrån[2]. Ibland torkar de också och eftersom det inte är privat så tar det en lång tid att fixa det. T.ex. i basaren Ashka som ligger i Jaghoridistriktet finns det bara en brunn för nästan 200 butiker och affärer.

Bild från Svenska Afghanistankommittén, foto: Faiz Sidaq

Hur använder man vattnet i städerna?

Behovet av vatten varierar mellan städerna och landet. I städerna är behovet av dricksvatten störst. Det finns ett system av vattenrör i huvudstaden Kabul som är tillgängligt i vissa delar av stan dvs de delar som är lyxiga, och rika eller överklass får använda vattnet från kranen. På andra ställen och i medelklassfamiljer har man sina egna brunnar och motorpumpar. Man pumpar först vattnet till tankar som står på taket av huset och sen går vattnet genom vattenrör till köket och badrummet.

Det finns andra ställen som bara har en brunn utan tankar på taket och familjer som inte alls har någon brunn. De som inte har någon brunn är de fattigaste i staden. I staden Kabul finns det tusentals familjer som bor uppe i berget i lerhus som saknar vattenkälla. För att hämta vatten kommer de ner med vattendunkar och hämtar vattnet från andra som har motorpump och tankar och sen bär de upp vattnet med åsnor. Jag har själv bevittnat några gånger att familjer har nekat ge vatten till dem.

Dricksvattenbrist och vattenföroreningar i städer

Vattennivån har sjunkit kraftigt enligt myndigheterna[3]. I staden Kabul har nivån sjunkit 20 meter och i Herat 7 meter, vilket är ett rekord. I medeltal i hela landet har nivån sjunkit 8 meter. Torrperioder återkommer allt oftare enligt Vattenförsörjningsmyndigheten. Vattennivån i många brunnar har sjunkit den senaste tiden och folk har tvingats gräva nya djupa brunnar[4].

Vattenföroreningar är ett annat problem som har drabbat många i landet. 60 procent av dricksvattnet är påverkat av avloppsvatten enligt en rapport från Statistikbyrån med hjälp av UNICEF.

I rapporten står det också att 70 procent av grundvattnet i Kabul är förorenat och det har orsakat många sjukdomar. De flesta av patienter som har kommit i Anthya-sjukhuset har drabbats av förorenat dricksvatten.

I dricksvattenprover som gjordes av BBC i Kabul, har hittats mer än 20 olika mikroorganismer som kan ge sjukdomar[5].

Anledningar

Jag anser att det finns olika anledningar till vattenbrist och vattenföroreningar i Afghanistan. En av dem är globala klimatförändringar som har påverkat hela jorden. Ekosystemet förstörs och det kommer sällan snö och regn vilket gör att vattennivån sjunker.

Det finns också många som har flytt från byarna till städerna och då ökar kravet på vatten i städerna, och grundvattnet som finns i städerna räcker inte till alla. T.ex. Kabuls befolkning har ökat från 1 miljon till 5 miljonär sedan 2001.

Den långa perioden av torka gjorde att så många naturliga dammar i hela landet torkar och då sjunker vattennivån i närheten också.

När befolkningen ökar i en stad så uppstår också stora mängder av skräp och avfall. När det finns bristande kommunala tjänster i staden så blir de kvar i staden och förorenar vattnet och även grundvattnet när det regnar eller snöar på avfallet.

Det finns inget avloppssystem i städerna och bakterier från dåliga avloppsbrunnar kan sprida sig till grundvattnet och smitta folket.

Afghanistans regering måste komplettera sin plan för att utveckla vattensystem. Hjälporganisationerna borde fokusera mer på vattenläget i Afghanistan och hjälpa regeringen att satsa på det här området. Avlopp behöver byggas i städer. Information måste spridas till folk om hur de ska använda vatten på bästa sätt och hur de ska se till att vattenföroreningarna minskas.

_________________________________________________________________________________

Överst: Bild från Svenska Afghanistankommittén, foto: Faiz Sidaq

[1] http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41385589

[2] Svenska Afghanistankommittén stödjer också ett vattenledningsprojekt i distriktet Rustaq i norra Afghanistan  https://sak.se/aktuellt/vattenledning-rustaq

[3] https://www.thesourcemagazine.org/afghanistans-water-levels-drop-60-percent

[4] http://mew.gov.af/fa/page/4597

[5] http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40787693