kavsammodellen

Modell över framgångsfaktorer för muntlig kommunikation vid samrådsmöten med kasam som utgångspunkt. Kasam är en tankemodell som fokuserar på salutogena (hälsofrämjande) perspektiv, vilket ger en djupare och tematisk förståelse för svårigheter och framförallt möjligheter till främjande av styrkor i den muntliga praktiken.